Karierni dogodki

Na šoli izvajamo karierne dogodke v obliki delavnic, predavanj, tržnic, srečanj s strokovnjaki iz stroke oz. z delodajalci z namenom, da študent spozna možnosti za zaposlitev in da se delodajalci srečajo s študenti naše šole.

V študijskem letu 2018/19 in 2019/20 smo izvedli naslednje Karierne dogodke: