Študijska komisija

Študijska  komisija  je  strokovni  organ  Višje strokovne šole.

Delo študijske komisije v času zaprtja šole

Zaradi zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih organizacij do preklica bo v tem času študijska komisija prejemala vloge izključno po elektronski pošti. Vse vloge, elektronsko podpisane ali podpisane in skenirane, in morebitna dokazila pošiljajte na elektronski naslov #EM#737577676d6f756c6927616461647d667a703c65676656647b347476326e77#EM#. Na tem naslovu dobite tudi vse dodatne informacije. Roki za oddajo vlog ostanejo nespremenjeni, ravno tako seje študijske komisije.

Matevž Čadonič
predsednik ŠK

Sestavlja jo pet članov,  ki  so  člani predavateljskega zbora:
 • Matevž Čadonič, predsednik komisije
 • Barbara Stopar
 • Aleksander Vrščaj
 • dr. Jani Zore
 • dr. Mitja Muhič
Naloge študijske komisije:
 • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom,
 • obravnava vprašanja v zvezi z napredovanjem študentov,
 • obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov,
 • sprejema  merila  za  ugotavljanje,  potrjevanje  in  preverjanje  z  delom  pridobljenega znanja  oziroma  neformalno  pridobljenega  znanja,  ki  se  prizna  študentu  pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
 • odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja,
 • potrjuje teme in naslove diplomskih del,
 • obravnava vloge za ponavljanje letnika,
 • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2019/20:
 • 11. oktobra 2019 (rok za oddajo vlog do 5. oktobra 2019),
 • 28. oktobra 2019 (rok za oddajo vlog do 20. oktobra 2019),
 • 15. novembra 2019 (rok za oddajo vlog do 7. novembra 2019),
 • 29. novembra 2019 (rok za oddajo vlog do 21. novembra 2019),
 • 20. decembra 2019 (rok za oddajo vlog do 12. decembra 2019),
 • 16. januarja 2020 (rok za oddajo vlog do 8. januarja 2020),
 • 13. februarja 2020 (rok za oddajo vlog do 5. februarja 2020),
 • 19. marca 2020 (rok za oddajo vlog do 11. marca 2020),
 • 16. aprila 2020 (rok za oddajo vlog do 8. aprila 2020),
 • 15. maja 2020 (rok za oddajo vlog do 7. maja 2020),
 • 19. junija 2020 (rok za oddajo vlog do 11. junija 2020),
 • 6. julija 2020 (rok za oddajo vlog do 28. junija 2020),
 • 21. avgusta 2020 (rok za oddajo vlog do 13. avgusta 2020),
 • 14. septembra 2020 (rok za oddajo vlog do 6. septembra 2020).
Morebitna vprašanja lahko naslovite na: #EM#737577676d6f756c6927616461647d667a703c65676656647b347476326e77#EM#

Poslovnik študijske komisije in obrazci za priznavanje opravljenih izpitov:


Obrazci za priznavanje: