Študijska komisija

Študijska  komisija  je  strokovni  organ  Višje strokovne šole.

Sestavljajo  jo  začasno štirje člani,  ki  so  člani predavateljskega zbora:
 • Matevž Čadonič, predsednik komisije
 • Barbara Stopar
 • Aleksander Vrščaj
 • dr. Jani Zore
Naloge študijske komisije:
 • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom,
 • obravnava vprašanja v zvezi z napredovanjem študentov,
 • obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov,
 • sprejema  merila  za  ugotavljanje,  potrjevanje  in  preverjanje  z  delom  pridobljenega znanja  oziroma  neformalno  pridobljenega  znanja,  ki  se  prizna  študentu  pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
 • odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja,
 • potrjuje teme in naslove diplomskih del,
 • obravnava vloge za ponavljanje letnika,
 • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2018/19:
 • 17. oktobra 2018 (rok za oddajo vlog do 5. oktobra 2018),
 • 7. novembra 2018 (rok za oddajo vlog do 19. oktobra 2018),
 • 21. novembra 2018 (rok za oddajo vlog do 5. novembra 2018),
 • 17. decembra 2018 (rok za oddajo vlog do 5. decembra 2018),
 • 14. januarja 2019 (rok za oddajo vlog do 4. januarja 2019),
 • 28. februarja 2019 (rok za oddajo vlog do 11. februarja 2019),
 • 27. marca 2019 (rok za oddajo vlog do 11. marca 2019),
 • 17. aprila 2019 (rok za oddajo vlog do 5. aprila 2019),
 • 22. maja 2019 (rok za oddajo vlog do 10. maja 2019),
 • 19. junija 2019 (rok za oddajo vlog do 5. junija 2019),
 • 3. julija 2019 (rok za oddajo vlog do 26. junija 2019),
 • 26. avgusta 2019 (rok za oddajo vlog do 14. avgusta 2019),
 • 17. septembra 2019 (rok za oddajo vlog do 5. septembra 2019).
Morebitna vprašanja lahko naslovite na: #EM#737577676d6f756c6927616461647d667a703c65676656647b347476326e77#EM#

Poslovnik študijske komisije in obrazci za priznavanje opravljenih izpitov:


Obrazci za priznavanje: