Študijska komisija

Študijska  komisija  je  strokovni  organ  Višje strokovne šole.

Sestavlja jo pet članov,  ki  so  člani predavateljskega zbora:
 • Matevž Čadonič, predsednik komisije
 • Barbara Stopar
 • Aleksander Vrščaj
 • dr. Jani Zore
 • dr. Mitja Muhič
Naloge študijske komisije:
 • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom,
 • obravnava vprašanja v zvezi z napredovanjem študentov,
 • obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov,
 • sprejema  merila  za  ugotavljanje,  potrjevanje  in  preverjanje  z  delom  pridobljenega znanja  oziroma  neformalno  pridobljenega  znanja,  ki  se  prizna  študentu  pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
 • odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja,
 • potrjuje teme in naslove diplomskih del,
 • obravnava vloge za ponavljanje letnika,
 • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2019/20:
 • 11. oktobra 2019 (rok za oddajo vlog do 5. oktobra 2019),
 • 28. oktobra 2019 (rok za oddajo vlog do 20. oktobra 2019),
 • 15. novembra 2019 (rok za oddajo vlog do 7. novembra 2019),
 • 29. novembra 2019 (rok za oddajo vlog do 21. novembra 2019),
 • 20. decembra 2019 (rok za oddajo vlog do 12. decembra 2019),
 • 16. januarja 2020 (rok za oddajo vlog do 8. januarja 2020),
 • 13. februarja 2020 (rok za oddajo vlog do 5. februarja 2020),
 • 19. marca 2020 (rok za oddajo vlog do 11. marca 2020),
 • 16. aprila 2020 (rok za oddajo vlog do 8. aprila 2020),
 • 15. maja 2020 (rok za oddajo vlog do 7. maja 2020),
 • 19. junija 2020 (rok za oddajo vlog do 11. junija 2020),
 • 6. julija 2020 (rok za oddajo vlog do 28. junija 2020),
 • 21. avgusta 2020 (rok za oddajo vlog do 13. avgusta 2020),
 • 14. septembra 2020 (rok za oddajo vlog do 6. septembra 2020).
Morebitna vprašanja lahko naslovite na: #EM#737577676d6f756c6927616461647d667a703c65676656647b347476326e77#EM#

Poslovnik študijske komisije in obrazci za priznavanje opravljenih izpitov:


Obrazci za priznavanje: