Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijska komisija

Študijska  komisija  je  strokovni  organ  Višje strokovne šole.

Delo študijske komisije in postopek oddaje vlog

Študijska komisija obravnava prejete vloge na daljavo, zato priporočamo, da jih oddajate na elektronski naslov #EM#737577676d6f756c6927616461647d667a703c65676656647b347476326e77#EM#. Z elektronsko oddajo omogočite hitrejšo in učinkovitejšo obravnavo vlog. Priporočamo elektronsko podpisovanje vlog in morebitnih prilog. Če nimate kvalificiranega digitalnega potrdila (overjenih izdajateljev SIGEN CA, Pošta®CA, AC NLB in Halcom CA), lahko za elektronsko podpisovanje dokumentov za Šolski center Novo mesto uporabljate digitalno potrdilo, ki ga je izdal Šolski center Novo mesto. Navodila za prevzem certifikata, kot tudi navodila za uporabo najdete na dnu strani.
Obrazci za priznavanje predhodno pridobljenega znanja so ravno tako na dnu te strani, obrazci v zvezi s prijavo teme diplomskega dela pa v zavihku Diplomski izpit/Navodila in obrazci.
Odločbo in ostale akte študijske komisije boste prejeli elektronsko podpisane na vaš elektronski naslov. Če želite, si lahko te dokumente tudi natisnete za vaš arhiv.
Za morebitna vprašanja in pojasnila se obrnite na #EM#737577676d6f756c6927616461647d667a703c65676656647b347476326e77#EM#.Študijsko komisijo sestavlja pet članov,  ki  so  člani predavateljskega zbora:
 • Matevž Čadonič, predsednik komisije
 • Barbara Stopar
 • Aleksander Vrščaj
 • dr. Jani Zore
 • dr. Mitja Muhič
Naloge študijske komisije:
 • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom,
 • obravnava vprašanja v zvezi z napredovanjem študentov,
 • obravnava vprašanja v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov,
 • sprejema  merila  za  ugotavljanje,  potrjevanje  in  preverjanje  z  delom  pridobljenega znanja  oziroma  neformalno  pridobljenega  znanja,  ki  se  prizna  študentu  pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
 • odloča o priznavanju predhodno pridobljenega znanja,
 • potrjuje teme in naslove diplomskih del,
 • obravnava vloge za ponavljanje letnika,
 • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.
Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2022/23:

11. 10. 2022, rok za oddajo vlog: 5. 10. 2022
25. 10. 2022, rok za oddajo vlog: 19. 10. 2022
8. 11. 2022, rok za oddajo vlog: 2. 11. 2022
22. 11. 2022, rok za oddajo vlog: 16. 11. 2022
20. 12. 2022, rok za oddajo vlog: 14. 12. 2022 (seja prestavljena na 4. 1. 2023)
16. 1. 2023, rok za oddajo vlog: 10. 1. 2023
13. 2. 2023, rok za oddajo vlog: 7. 2. 2023
13. 3. 2023, rok za oddajo vlog: 7. 3. 2023
12. 4. 2023, rok za oddajo vlog: 6. 4. 2023
15. 5. 2023, rok za oddajo vlog: 9. 5. 2023
5. 6. 2023, rok za oddajo vlog: 30. 5. 2023
3. 7. 2023, rok za oddajo vlog: 27. 6. 2023
28. 8. 2023, rok za oddajo vlog: 22. 8. 2023Poslovnik študijske komisije in obrazci za priznavanje opravljenih izpitov:


Obrazci za priznavanje:
Navodila za elektronsko poslovanje: