Projekti

Projekti Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto

Erasmus +

Cilji in aktivnosti mednarodnega sodelovanja se vključujejo v razvojno strategijo šole kot eden izmed glavnih dejavnikov in temelji na dejstvo, da vsi skupaj »veslamo« v isto smer. Mednarodno sodelovanje spremlja razvoj Višje strokovne šole Novo mesto od leta 1996, ko je začela delovati. Od takrat uspešno sodeluje v okviru Evropskih programov, kot sta Leonardo da Vinci, Phare in Erasmus, ter Erasmus +.
V okviru projekta Erasus + tečeta dve dejavnosti:

Mobilnost študentov: Europraksa - praksa na malo drugačen način

EUROPRAKSA je pojem s katerem se srečuješ na naši šoli. To je sinonim za »izvajanje tri mesečnega praktičnega izobraževanja študentov Višje strokovne šole v tujini«.
Ta pojem predstavlja dodatno motivacijo v sistemu izobraževanja. Pri EUROPRAKSI ne gre samo za pridobivanje praktičnih izkušenj in utrjevanje znanja tujih jezikov, gre za celotno doživljanje načina življenja in dela v deželi gostiteljici ter spoznavanje njene kulture, za prilagoditev študentov novim in drugačnim življenjskim ter delovnimi razmerami, za uporabo tujih jezikov v stroki.

Individualna mobilnost predavateljev

Individualna mobilnost predavateljev je namenjena mednarodni izmenjavi, oz. obisk partnerskih šol in podjetji.