Projekti

Projekti Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto

Erasmus +

Cilji in aktivnosti mednarodnega sodelovanja se vključujejo v razvojno strategijo šole kot eden izmed glavnih dejavnikov in temelji na dejstvo, da vsi skupaj »veslamo« v isto smer. Mednarodno sodelovanje spremlja razvoj Višje strokovne šole Novo mesto od leta 1996, ko je začela delovati. Od takrat uspešno sodeluje v okviru Evropskih programov, kot sta Leonardo da Vinci, Phare in Erasmus, ter Erasmus +.
V okviru projekta Erasus + tečeta dve dejavnosti:

Mobilnost študentov: Europraksa - praksa na malo drugačen način

EUROPRAKSA je pojem s katerem se srečuješ na naši šoli. To je sinonim za »izvajanje tri mesečnega praktičnega izobraževanja študentov Višje strokovne šole v tujini«.
Ta pojem predstavlja dodatno motivacijo v sistemu izobraževanja. Pri EUROPRAKSI ne gre samo za pridobivanje praktičnih izkušenj in utrjevanje znanja tujih jezikov, gre za celotno doživljanje načina življenja in dela v deželi gostiteljici ter spoznavanje njene kulture, za prilagoditev študentov novim in drugačnim življenjskim ter delovnimi razmerami, za uporabo tujih jezikov v stroki.

Individualna mobilnost predavateljev

Individualna mobilnost predavateljev je namenjena mednarodni izmenjavi, oz. obisk partnerskih šol in podjetji.

Izobraževanje za mentorje PRI

Pomembna sestavina izobraževalnih programov višjega strokovnega izobraževanja je praktično izobraževanje  pri delodajalcih (PRI). Za uspešno in kvalitetno izpeljavo tega dela izobraževanja je potrebna tudi ustrezna usposobljenost oseb (mentorjev), ki izvajajo proces praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanje v delovnem procesu.
S tem namenom je šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala in prijavila posodobitveni program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom »Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev študentom na praktičnem izobraževanju«, ki je bil s strani ministrstva sprejet. Program usposabljanja bo omogočil mentorjem, ki v večini nimajo pedagoško-andragoških izkušenj, pridobiti temeljne kompetence, ki so potrebne za delo z dijaki oziroma študenti na praktičnem izobraževanju. Program smo začeli izvajati 20. septembra 2016 in prvega srečanja se je udeležilo 40 mentorjev. Ob koncu programa bodo vsi udeleženci prejeli potrdilo o pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi, ki je v skladu z zakonodajo eden od pogojev za izvajanje mentorstva.