Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa KOZMETIKA

Temeljni cilji:

 • izobraziti strokovnjake s področja kozmetike z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo na področju kozmetike, ki posega v proizvodnjo, prodajo in svetovanje;
 • oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost pri poslovnih odločitvah in reševanju strokovnih problemov;
 • usposobiti jih za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature ter vseživljenjsko učenje;
 • razviti poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost;
 • oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • komunikacijske sposobnosti in sposobnost uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo in informacijami;
 • sposobnost komuniciranja s sodelavci, strokovnjaki in strankami;
 • uporaba slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno sporazumevanje z vsemi uporabniki v svojem delovnem okolju;
 • sodelovanje v strokovnem timu;
 • sposobnost delovanja v duhu zdravega načina življenja;
 • varovanje zdravja in okolja;
 • razumevanje različnosti kultur;
 • analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje kozmetičnih problemov s prožno uporabo znanj v praksi;
 • samoiniciativnost in izražanje novih idej, prilagodljivost novim situacijam, iniciativno delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno izboljševanje svojega dela;
 • sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanja lastnega dela ter dela drugih in sodelovanja v timu;
 • odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter prenašanje znanja;
 • razvijanje podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja;
 • planiranje kadrov, skrb za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtovanje in organizacija internega izobraževanja in usposabljanja;
 • racionalna raba energije, materiala in časa;
 • etično ravnanje;
 • prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in etične samorefleksije lastnega mišljenja in ravnanja.

Poklicno-specifične kompetence:

 • prepoznavanje in razumevanje kozmetičnih problemov;
 • samostojno načrtovanje in izvajanje kozmetične nege kože oz. spremenjenih stanj kože;
 • spremljanje razvojnih trendov na področju kozmetike in zdravega načina življenja;
 • načrtovanje in izvajanje svetovalnih storitev v kozmetični dejavnosti;
 • svetovanje za zdrav način življenja in dobro počutje, s poudarkom na področju zdrave prehrane, telesne in duševne aktivnosti ter osebne sprostitve;
 • izvajanje projektnega dela na področju kozmetične dejavnosti in zdravega načina življenja;
 • trženje kozmetičnih izdelkov;
 • izvajanje nadzora nad delom v strokovnem timu in organizacija dela za področje kozmetične nege in zdravega načina življenja;
 • izvajanje in vključevanje v formalne in neformalne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja;
 • zagotavljanje kakovosti delovnih procesov v kozmetični dejavnosti;
 • uporaba zahtevnejših aktualnih naprav v kozmetiki;
 • uporaba aromaterapije v kozmetiki;
 • izvajanje specialnih tehnik pedikure;
 • izvajanje različnih masažnih tehnik in alternativnih oblik masaže.