Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa LESARSTVO

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s področja lesarstva,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s področja lesarstva,
 • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja s področij lesarstva in oblikovati celostni pogled na razvoj stroke,
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod in uporabo strokovne literature pri reševanju strokovnih problemov,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve ter reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • sposobnost za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • povezovanje znanja z različnih področij pri vodenju, načrtovanju in organiziranju tehnoloških procesov,
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v delovnih procesih ,
 • samostojno odločanje za izbiro in uporabo surovin in materialov ter tehnologij v proizvodnji,
 • uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje v domačem in v mednarodnem okolju,
 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem delovnem strokovnem področju.

Poklicno-specifične kompetence:

 • samostojno načrtuje terminski plan in organizira potrebne aktivnosti za učinkovito delo,
 • načrtuje, organizira in vodi tehnološke procese predelave, obdelave in uporabe lesa in lesnih tvoriv,
 • zagotavlja kakovost delovnih procesov in izvaja izbor in pregled izdelkov,
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 • vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja,
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme,
 • sodeluje v strokovnem timu in pri razvoju ter konstruiranju novih izdelkov,
 • komunicira s strokovnjaki, strankami, naročniki; komunicira v slovenskem jeziku in v enem od svetovnih jezikov,
 • skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje,
 • skrbi za ohranjanje in vzdrževanje kulturne in tehnične dediščine.