Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Klub diplomantov

KLUB DIPLOMANTOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO


Spoštovane diplomantke, spoštovani diplomanti! Ker želimo vzpostaviti, ohraniti in negovati trajne vezi med šolo in našimi diplomanti, vas vabimo, da se včlanite v Klub diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto, ki združuje diplomante vseh generacij, ki so diplomirali na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto.

Osnovni namen kluba je povezovanje šole s svojimi diplomanti, spodbujanje povezanosti ter sodelovanja med diplomanti vseh generacij in prenašanje znanja ter izkušenj. Na ta način se promovirajo tako dosežki diplomantov kakor tudi dosežki in aktivnosti šole, s čimer se ohranja njen ugled in ugled izobrazbe, ki jo šola zagotavlja. Preko kluba boste imeli za utrjevanje stikov s kolegi iz časov študija, za tkanje novih poznanstev ter širjenje mreže znanja in izkušenj. Na šoli bomo preko kluba lahko spremljali vaš karierni razvoj, spodbujali vaš nadaljnji strokovni in osebni razvoj in iskali priložnosti za sodelovanje z organizacijami, v katerih ste zaposleni. Izkoristiti želimo ves intelektualni kapital, ki ga naši diplomanti predstavljate, in vam ponuditi možnost za sodelovanje pri nadaljnjem razvoju študijskih programov, katere šola izvaja ali kakršnokoli drugo sodelovanje na strokovnem in razvojnem področju.

 

Glavne dejavnosti Kluba diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto so:

  • organiziranje rednih letnih srečanj članov kluba,
  • spodbujanje in udejanjanje vseživljenjskega učenja,
  • organiziranje strokovnih izobraževanj, posvetov, predavanj, okroglih miz, ekskurzij in razstav,
  • organiziranje družabnih in športnih srečanj,
  • podpora kariernemu razvoju diplomantov.

Pravilnik o delovanju Kluba diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto.pdf

Postanite član Kluba diplomantov

Dovolite nam, da z vami sodelujemo tudi po diplomi in postanite član Kluba diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto. Včlanite se s pristopno izjavo preko elektronske prijavnice ali nam pišite na #EM#6b6d77612a616f776466676a627961795062713e7a78386471#EM# ter se nam pridružite.


Prijavnica v Klub diplomantov:


S poslano pristopno izjavo ali z izpolnitvijo prijavnice in s klikom na gumb Oddaj prijavo soglašate, da Višja strokovna šola Šolskega centra Novo mesto vaše osebne podate, ki jih je pridobila v zvezi s članstvom v Klubu diplomantov, uporabi le v namen izvajanja aktivnosti, ki so vezane na Klub diplomantov in vas o aktivnostih tudi sproti obvešča. Prav tako soglašate, da vam šola vsako leto pošlje po elektronski pošti anketo za pridobivanje podatkov o zaposlenosti. Šola se zavezuje, da bo varovala vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Hvala za vašo prijavo!


5. srečanje članov kluba diplomantov – junij 2022

Po izvolitvi novega predsednika Kluba diplomanta na programu Varstvo okolja in komunala Gašperja Janežiča smo končno lahko uresničili želje članov kluba pred pandemijo. To je ogled Nuklearne  elektrarne Krško, ki se ga je udeležilo 19 članov kluba diplomantov. Ogled se je začel z varnostnim pregledom in vstopom v notranji krog elektrarne. Sledilo je podrobno predavanje o delovanju elektrarne, zagotavljanju varnosti, razgradnji odpadkov, o gradnji odlagališču za manj in srednje radioaktivne odpadke, o podaljšanju obratovanja do let 2043 ter seveda o postopkih za umeščanje in gradnjo NEK 2. 

Srečanje smo zaključili z druženjem v lokalni piceriji, kjer je šola poskrbela za hrano in pijačo..

IMG E5222


IMG E5220


IMG E5218


H9FlglNA4. srečanje članov kluba diplomantov - oktober 2020

 

Še eno uspešno srečanje našega Kluba diplomantov. Ogledali so si tehnične karakteristike Olimpijskega centra (Velodrom) v Češči vasi. Andrej Jeriček iz Zavoda Novo mesto nam je predstavil izgradnjo, vzdrževanje in aktivnosti v Velodromu. Člani Kluba diplomantov so bili presenečeni nad kompleksnostjo objekta. Pohvalili so izbor lokacije za srečanje in hkrati vabijo še ostale člane, da se jim naslednjič pridružijo.

Tokrat je bila zasedba skromna, zaradi upoštevanja omejitev pri širitvi covid virusa.

Novi diplomanti vabljeni k včlanitvi v Klub diplomantov prek maila:01


02


03


05


04


06


07


3. srečanje članov kluba diplomantov - december 2018

 

Za 3. srečanje Kluba diplomantov smo se odločili, da ga izvedemo v obliki strokovnih predavanj.

Temo predavanj smo posvetili različnim pristopom reševanja problemov na delovnem mestu. Od enostavnih do kompleksnih izzivov. Ugotovili smo, da so principi reševanja podobni. Predstavili so nam jih na preprost in razumljiv načini Darko Vladič (ADIENT, Novo mesto), mag. Tomaž Blatnik (REVOZ, Novo mesto) in Bojan Šinkovec (DEMETRA Lean Way, Šmarješke Toplice).

Po uradnem delu bomo srečanje zaključili z druženjem in izmenjavi izkušenj.Klub3

KLUB31

 

 

2. srečanje članov kluba diplomantov – november 2017


S člani kluba diplomantov smo na 2. srečanju najprej prisluhnili predstavitvi podjetja ADIENT, katerega direktor je naš predsednik Darko Vladič. Sledil je ogled proizvodnje. Srečanje smo zaključili ob druženju in pogovoru o naslednjih aktivnostih Kluba diplomantov.


IMG 3223

IMG 3223 (1)

IMG 3221

IMG 3220


1. srečanje članov kluba diplomantov - april 2017

Na prvem srečanju po ustanovitvi Kluba diplomatov so trije govorci poudarili pomen povezovanja šole in diplomantov prek njihovega kluba.

dr. Matej Forjan - ravnatelj Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto je poudaril ogromen potencial diplomantov za šolo. Diplomanti tako že sodelujejo s svojimi povratnimi informacijami o trendih v posameznih panog, pri spremljanju rednih študentov na praktičnem izobraževanju v podjetjih in pri mentorstvu diplomskih nalog. V prihodnosti pa šola pričakuje aktivno sodelovanje diplomantov pri kreiranju boljših študijskih programov.

Darko Vladič – predsednik Kluba diplomantov je opozoril na pomen združevanja diplomantov, saj je mreženje med strokovnjaki z različnih področij pomembno za osebni in karierni razvoj. Prav tako je pomembno za posredovanje kakovostnih povratnih informacij šoli o potrebnih strokovnih znanjih v gospodarstvu in tudi v javni upravi. Klub bo nadaljeval aktivnostmi za povečanje članstva, zato je  tudi predlagan  prvi skupni ogled ene od tovarn  iz avtomobilske industrije.

Franc Setnikar – član sveta Kluba diplomantov je potrdil ugotovitve obeh predhodnikov in dodal, kako pomembno je temeljno znanje, ki ga je diplomant pridobi med študijem in pri pripravi diplomske naloge. To temeljno znanje pa je potrebno v delovnem okolju nenehno nadgrajevati s specifičnimi znanji in novimi tehnološkimi odkritji. Vse to je možno znotraj kluba diplomantov deliti med seboj in nadgrajevati z vabljenimi predavanji.

V neformalnem so si diplomanti ogledali prostore Višje strokovne šole in si izmenjali izkušnje s svojih delovnih področij.


IMG 1467

IMG 1466

IMG 1469

IMG 1472

IMG 1476

IMG 1463