Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

program Logistično inženirstvo


Strokovno izobraževanje - Logistična podpora v izrednih razmerrah

Na študijskem programu Logistično inženirstvo Višje strokovne šole Novo mesto smo 27.3.2024 izvedli izobraževanje na temo »Logistična podpora v izrednih razmerah« v  Gasilsko reševalnem centru Novo mesto. Center je ključen del lokalnega sistema za varstvo pred požari in nesrečami ter izvaja številne dejavnosti, namenjene varnosti in zaščiti prebivalcev ter njihove lastnine.

Seznanili smo se s sistemom javljanja, alarmiranja in načini prihodov na kraje intervencij. Ogledali smo si tehnično tehnološka sredstva, ki jih uporabljajo pri svojem delu in seznanili s  scenariji ukrepanja v primerih poplav, potresov, onesnaževanja s kemičnimi, biološkimi in radioaktivnimi polutanti. Prisostvovali smo tudi kompleksni in zelo nazorni simulaciji reševanja poškodovancev iz ukleščenega avtomobil. 
10
9
7
6
5
4
3
2
1Strokovno predavanje za študente Logističnega inženirstva


V sredo, 30. marca 2022 smo v okviru predmeta Logistični sistemi v organizaciji mag. Marina Medeota izvedli strokovno predavanje za vse študente Logističnega inženirstva, in sicer pod nazivom Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati transportna sredstva cestnega prometa v procesu proizvodnje logističnih storitev in tehnični pogoji cestnih vozil za udeležbo v prometu.

 

Gostujoči predavatelj je bil g. Marko Gašparovič, glavni republiški inšpektor za področje tehničnih pregledov in postopkov homologacije, zaposlen na AVP RS in predavatelj na področju usposabljanja tehničnih preglednikov in vodij tehničnih pregledov cestnih vozil.

 

Vsebina predavanja:

 • Homologacija novih ter posamično odobrenih novih in rabljenih vozil, načrtovanih in izdelanih v eni ali več stopnjah za uporabo v cestnem prometu, ter homologacija sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, načrtovanih in izdelanih za cestna vozila.
 • Postopki ES homologacij
 • ES-potrdilo o skladnosti za vozila  in ES-potrdilo o skladnosti za vozila, izdelana po novih tehnologijah oziroma v majhnih serijah.
 • Izjeme za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve.
 • Posamična odobritev vozila, skladnega s predpisi.
 • Dajanje na trg, registracija in začetek uporabe vozil.
 • Vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki niso v skladu s homologiranim tipi vozil
 • Deli in oprema, ki predstavljajo veliko tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov.
 • Naloge tehničnih služb.
 • Usposobljenost in strokovna presoja tehničnih služb.
 • Pogoji glede prostorov, naprav, opreme, dokumentacije in osebja, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede motornih in priklopnih vozil
 • Način izvajanja tehničnih pregledov vozil, zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, da so tehnično brezhibna, in način sporočanja podatkov o izvedenih tehničnih pregledih vozil v evidenco registriranih vozil.
 • Izvajalci tehničnih pregledov.
 • Strokovna izobrazba, delovne izkušnje in usposabljanje tehničnih preglednikov
 • Obseg tehničnega pregleda vozila.
 • Identifikacija vozila, sum o pristnosti dokumentov oziroma identifikacijske številke, pregled delov vozila, neskladje med vozilom in dokumenti, ocenjevanje nepravilnosti, popravni tehnični pregled vozila, uporaba obrazcev potrdila in obvestila.
 • Registracija motornih vozil
 • Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati registracijske organizacije.
 • Postopki registracije motornih in priklopnih vozil, izdaja in podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj, odjava vozil, sprememba podatkov o lastniku oziroma uporabniku vozila in vozilu ter izdaja dovoljenj za preskusno vožnjo.
 • Vrsta, oblika, material, barva, mere, označevanje in vsebina registrskih tablic.
 • Registracijska območja in njihove oznake.
 • Izbira dela oznake registrske tablice po lastni želji.
 • Vodenje evidenc ter način hrambe dokumentarnega gradiva in dokazil.
 • Splošna razprava

Ker operativno izvajanje tehničnih pregledov oz. izvajanje nalog vodij tehničnih pregledov v RS, lahko izvajajo le kandidati s predhodno izobrazbo s področja logistike ali strojništva so bili na predavanje tudi študenti strojništva.

Več s lahko ogledate na spodnjih slikah:

277566937 992686591622626 287746206826058456 n

277457706 1199813994155273 1335275006698811337 n

277429468 571682613839001 5025048137704048852 n