Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Osebni karierni načrt

Nenehne spremembe na domačem in evropskem trgu dela zahtevajo od zaposlenih vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevanje ter kontinuirano pridobivanje novih kompetenc in znanj. Zato je že v času izobraževanja priporočljivo, da študent pripravi osebni karierni načrt, ki bo vseboval pregled njegovih sposobnosti, zmožnosti in interesov za trenutno izobraževanje, pridobivanja kompetenc in znanj za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ali za zaposlitev.

Karierni načrt je pripomoček posamezniku v vseh starostnih obdobjih in je še zlasti pred vstopom na trg dela pomemben motivator pri usmerjanju na profesionalni poti, saj je posameznik zaveda svoje vloge in odgovornosti pri kreiranju lastne kariere.

Že v času izobraževanja na višji  strokovni šoli spodbujamo, da študent razmišlja o svoji karieri in pripravi osebni karierni načrt. Pri predmetu poslovno komuniciranje oz. sporazumevanje se študent seznani, kako načrtovati kariero in kako pripraviti karierni portfolijo oz. osebno zbirno mapo dosežkov, ki je pripomoček in orodje za vrednotenje znanja, veščin, kompetenc, izkušenj in hkrati pripomoček pri doseganju ciljev na lastni karierni poti. Poudarek je na tem, da se zave svojih osebnostnih značilnosti, ozavesti svoje prednosti na področju znanja in izkušenj ter oblikuje cilje, ki jih želi doseči. Tako mu pomagamo, da ovrednoti lastne kompetence, premaga strah pred neuspehom pri doseganju ciljev in okrepi svojo samozavest z namenom, da bo čim bolj uspešen pri vstopu na trg delovne sile. Vsak si na začetku odgovori na vprašanja: kje sem sedaj, v času šolanja, kje želim biti na svoji profesionalni poti v določenem obdobju, kako bom prišel do tja, kaj mi bo pri tem pomagalo, kaj imam na voljo, kako bom vedel, da sem cilj dosegel …

Navodila, kako napisati prijavo/vlogo na prosto delovno mesto oz. ponudbo za zaposlitev so predstavljeni v spletnem priročniku Zavoda RS za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/_files/4343/prijava_vloga_ponudba_in_zivljenjepis.pdf

Študent se tudi nauči napisati Europass življenjepis, ki je evropsko dogovorjena oblika za sistematično in celovito osebno predstavitev in je uporabna za predstavitev na domačem in tujem trgu dela. Obrazec in navodila so:
https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/CURRICULUM-VITAE/TEMPLATES-INSTRUCTIONS

Že v času vaj pri predmetu poslovno komuniciranje oz. sporazumevanje se študent usposobi za pripravo in  predstavitev na zaposlitvenem razgovoru. Več na to temo je objavljeno na: http://www.ff.um.si/karierni-center/iskanje-zaposlitve/zaposlitveni-razgovor.dot

150 mio cv