Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

Program Kozmetika temelji na poznavanju sodobnih znanj s področja kozmetike in velnesa, ki omogočajo zadovoljiti visoka pričakovanja uporabnikov. Diplomanti pridobijo široko strokovno-teoretično in praktično-uporabno znanje za delo v kozmetiki in velnesu. Nadgradijo znanje o koži, naučijo se prepoznati bolezenskega stanja in diagnosticirati kozmetične probleme. Seznanijo se s sestavo, uporabo in pripravo kozmetičnih pripravkov. Usposobijo se za samostojno načrtovanje in izvajanje kozmetične nege obraza in telesa  z uporabo ustreznih kozmetičnih izdelkov in z zahtevnejšimi aparaturami, kot so IPL, radiofrekvenca, aparat za ultrazvočno lipolizo … Naučijo se  estetskega urejanja stranke s področja ličenja in manikire. Pridobijo tudi znanja o kulturi vedenja oz. komunikaciji s strankami, organizaciji dela, svetovanju stranki in zdravem načinu življenja ter znanja s področja podjetništva, trženja in kakovosti storitev.
Glede na interes študenti v 2. letniku izberejo enega od izbirnih modulov. Pri modulu Specialna pedikura pridobijo znanje s področja specialnih tehnik pedikure za odpravljanje težav vraščenih nohtov, nameščanje nohtnih sponk, izdelava nohtne protetike … Znanje poglobijo s praktičnim delom tudi na strankah s sladkorno boleznijo s problemi nog in stopal. Pri modulu Masažne tehnike pridobijo znanja in spretnosti za izvajanje s področja refleksoconske masaže, kjer se študenti naučijo izvajanja osnovnih tehnik refleksoconske masaže stopal in rok v povezavi z zobmi, ter alternativnih masažnih tehnik, pri katerih je zlasti poudarek na ayurvedi in na ayurvedski masaži, indijski masaži glave, masaži s toplimi kamni in školjkami. V modulu Aromoterapija se seznanijo z uporabo eteričnih olj in aromakozmetike, v modulu Zdrav način življenja pa spoznajo pomen telesnega gibanja, zdrave prehrane, duševne aktivnosti in osebne sprostitve, da znajo stranki svetovati in jo usmeriti v zdrav način življenja.

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa poteka v obliki praktičnega izobraževanja pri delodajalcih na področju kozmetike in velnesa, delodajalci pa predstavljajo in izvajajo delavnice tudi v šoli.

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz aktualnih potreb kozmetike in velnesa.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so raznolike

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja tako na področju kozmetike kot velnesa. Zaradi prepletenosti teorije in prakse ter usmerjenosti v prakso program po opravljenih obveznostih in pridobljenem nazivu diplomantom omogoča možnost takojšnjega delovanja v praksi.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo poleg predavateljev in inštruktorjev, zaposlenih na šoli, tudi strokovnjaki, ki so zaposleni v kozmetični stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih za kozmetično stroko in z vrhunskimi aparaturami, pripomočki in kozmetičnimi izdelki.

Možnost sodelovanja na državnem tekmovanju iz stroke

Mentorji vsako leto odlično pripravijo študente na državno tekmovanje iz stroke, na katerih dosegajo vrhunske rezultate.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju, in možnost dostopa do brezžičnega omrežja.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentke lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Zaposlitvene možnosti diplomantov so raznolike, saj se lahko zaposlijo na različnih področjih obrti, velnesa, trgovine, trženja, in sicer kot:
 • vodja ali strokovni sodelavec v kozmetičnem salonu,
 • vodja velnesa ali del tima v velneški dejavnosti,
 • samostojni  podjetnik,
 • svetovalec, organizator dela oz. kot del tima na področju kozmetične dejavnosti za zdrav način življenja in dobro počutje, s poudarkom na področju zdrave prehrane, telesne in duševne aktivnosti, osebne sprostitve,
 • izvajalec specialne kozmetične nege obraza in telesa tudi z vključevanjem aparaturnih tehnik,
 • izvajalec manikire in ličenja,
 • izvajalec specialnih tehnik pedikure,
 • izvajalec različnih masažnih tehnik in alternativnih oblik masaže,
 • izvajalec aromoterapije,
 • izvajalec trženja kozmetičnih storitev, izdelkov in naprav.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Predmetnik

Cilji in kompetence

Podjetja, s katerimi sodelujemo

Pogoji za napredovanje