Zakonski in podzakonski akti

Več o veljavnih predpisih s področja višješolskega izobraževanja si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.