Strokovno delo

V skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju mora šola opravljati razvojne naloge na svojem strokovnem področju, s čimer zagotavlja aktualnost in uporabnost znanj, ki jih študenti tekom izobraževanja dobijo. Na Višji strokovni šoli sledimo ne le sodobnim trendom na področju izobraževanja, temveč v povezavi z lokalnim in širšim gospodarstvom skrbimo, da so v študijskem procesu zastopane nenehno posodobljene vsebine, ki omogočajo poglabljanje sistematičnega strokovnega znanja za doseganje višje stopnje strokovnosti in omogočajo takojšnjo vključevanje diplomantov v delovne procese pri delodajalcih.
V Strateškem načrtu Višje strokovne šole za obdobje 2016-2021 smo si kot enega ključnih strateških opredelitev zadali strokovno in razvojno odličnost, ki jo šola v veliki meri izkazuje preko diplomskih nalog, projektnega sodelovanja, strokovnih predavanj vabljenih strokovnjakov ter strokovnih ekskurzij.