Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

O šoli

Kronološki razvoj


Višja strokovna šola je nastala leta 1996 na pobudo gospodarstva in v vseh sedemindvajsetih letih svojega delovanja predstavlja eno od najbolj stabilnih javnih višjih strokovnih šol v Sloveniji, na kateri je do vključno decembra 2023 diplomiralo 3413 študentov. Zaradi potreb gospodarstva si, v okviru zakonskih možnosti, ves čas prizadevamo za posodabljanje oz. razširitev ponudbe višješolskih programov. Tako smo po programu Strojništvo v letu 2001 pričeli izvajati še program Komunala, leta 2002 program Elektronika, v letu 2005 program Promet. Leta 2007 smo vodili koordinacijo projekta IMPLETUM za prenovo višješolskih študijskih programov in v študijskem letu 2008/2009 začeli izvajati prenovljene programe Strojništvo, Varstvo okolja in komunala, Elektronika in Logistično inženirstvo ter jim dodali še programa Informatika in Lesarstvo. V študijskem letu 2011/2012 smo ponudbi izrazito tehniških programov dodali  storitveno naravnan program Kozmetika. Kot osmega smo na seznam programov v študijskem letu 2019/2020 dodali program Mehatronika.

Program Kozmetika je bil leta 2016 prenovljen po novih smernicah, kar je v kurikule višješolskih študijskih programov vpeljalo odprti del kurikula, ki naj je ponudil možnost prilagajanja lokalnemu gospodarstvu in storitveni dejavnosti. Po pozitivnem odzivu delodajalcev, na vpeljane novosti na področju kozmetike, sledi aktivno vključevanje v prenovo programa Elektronika. Skupaj s Višjo strokovno šolo Šolskega centra Velenje je nastal prenovljeni program, imenovan Elektrotehnika, ki je bil januarja 2020 potrjen na Strokovnem svetu za srednje poklicno in strokovno izobraževanje. Uredba o sprejemu novega programa Elektrotehnika je bila objavljena v UL RS št. 78/2020, in sicer 29. 5. 2020, program pa se je začel izvajati v študijskem letu 2021/22. Leta 2020 smo skupaj s Prometno šolo v Mariboru pristopili k prenovi programa Logistično inženirstvo. Prenovljeni program Logistično inženirstvo 2022 je bil sprejet na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na 191. seji, in objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2022. Pričetek izvajanja programa je s študijskim letom 2022/23.

Prenova programa Varstvo okolja in komunala se je pričela že leta 2018. Leta 2022 sta bila sprejeta prenovljena poklicna standarda, ki sta omogočala pričetek prenove programa. Skupaj z Višjo prometno šolo iz Maribora in Gospodarsko zbornico ter na osnovi izsledkov projekta SRIP – Krožno gospodarstvo smo pripravili prenovljen program Varstvo okolja, ki je bil 22. decembra 2023 sprejet na 204. Seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Sočasno smo se aktivno vključili tudi v prenovo programa Informatika. Skupaj s še štirimi javnimi višjimi šolami smo pripravili prenovljeni program Računalništvo in informatika, ki je bil prav tako 22. decembra 2023 sprejet na 204. Seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Od študijskega leta 2020/21 smo aktivno sodelovali s Centrom za poklicno izobraževanje pri pripravi programov za izpopolnjevanje diplomantov Višje strokovne šole. Na strokovnem svetu za strokovno in poklicno izobraževanje je bilo potrjenih devet programov:
  • Aromaterapevt v velneški dejavnosti, 
  • Izvajalec ročne limfne drenaže, 
  • Strokovnjak za pametne inštalacije, 
  • Velnes maser, 
  • Izvajalec gozdnih terapij, 
  • Izvajalec velnes kovčinga, 
  • Strokovnjak za električne in elektronske sisteme v avtomobilih, 
  • Strokovnjak za izvajanje medicinsko predpisanih diet ter 
  • Umetnica permanentnega ličenja.