Navodila in obrazci

Navodila:

Na spodnjih povezavah se nahajajo vsi obrazci in napotki, ki jih študenti potrebujejo v postopku zaključevanja študija na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto.

Navodila za izdelavo dispozicije diplomske naloge.pdf
Oblikovno-tehnična navodila za izdelavo diplomske naloge na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto
Obrazec za oblikovno_tehnicni pregled diplomske naloge 2018.PDF


Navajanje virov literature in načini citiranja so podrobno opisani v Oblikovno tehničnih navodilih za izdelavo diplomske naloge na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto

Obrazci (posodobljeno - december 2017):

Dispozicija_2018.docx
Prijava teme diplomskega dela.docx
Predloga diplomske naloge.docx
Prijava_k_diplomskemu_izpitu_obrazec.docx
Vloga za ponovno odobritev teme diplomskega dela.docx