Navodila in obrazci

Navodila:

Na spodnjih povezavah se nahajajo vsi obrazci in napotki, ki jih študenti potrebujejo v postopku zaključevanja študija na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto.

Navodila za izdelavo dispozicije diplomske naloge.pdf
Oblikovno-tehnična navodila za izdelavo diplomske naloge na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto
Obr_D3a_Oblikovno-tehnični_pregled_diplomske_naloge.pdf


Navajanje virov literature in načini citiranja so podrobno opisani v Oblikovno tehničnih navodilih za izdelavo diplomske naloge na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto

Obrazci (september 2019):

Dispozicija.docx
Obr_D1_Prijava_teme_diplomskega_dela.docx
Predloga diplomske naloge.docx
Obr_D3_Prijava_k_diplomskemu_izpitu.docx
Obr_D2_Vloga_za_ponovno_odobritev_teme_diplomskega_dela.docx