Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Logistično inženirstvo

_________________________________________________________________________

PRENOVLJENI PROGRAM LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 2021

Slovensko gospodarstvo je del globalnega poslovanja, znotraj katerega zavzema logistika temeljno organizacijsko in posredniško vlogo med oskrbo s surovinami, izdelki in polizdelki ter storitveno dejavnostjo prevoza blaga. Procesi načrtovanja logističnih dejavnosti in hitra odzivnost, prilagodljivost nenadnim oskrbnim situacijam in zahtevam so izzivi, ki zahtevajo spremenjena in posodobljena strokovna in organizacijska znanja, spretnosti in zmožnosti, ki jih bodo morali v študijskem programu Logistično inženirstvo 2021 pridobiti študenti. Delo logističnega inženirja je vedno bolj kompleksno in interdisciplinarno, saj zajema poznavanje različnih strokovnih področij – komunikacija, digitalna pismenost, kreativnost in inovativnost, organizacija logističnih procesov, upravljanje materialnega in informacijskega toka, vodenje in upravljanje oskrbovalnih verig, organizacija distribucije, podjetniško upravljanje, prometna varnost ...

Zaradi hitrega tehnološkega razvoja proizvodnih dejavnosti, prevoznih sredstev in digitalizacije mora bodoči logistični inženir poznati procese pravočasne oskrbe proizvodnje, organizacije skladiščnega poslovanja v skladu s prevladujočimi trendi na tem področju, načrtovanja prevoza blaga za določene namene in ob upoštevanju za ta namen postavljenih pogojev. Logistični inženir razvija zmožnosti kompleksnega razmišljanja, načrtovanja in odzivanja ter zna pri tem uporabljati sodobno tehnologijo in naprave. Ob vse hitrejši avtomatizaciji in robotizaciji delovnih procesov upošteva prednosti teh tehnologij pri odločanju in načrtovanju logističnih rešitev. Pri izbiri prevoznih oz. manipulacijskih sredstev se mora znati odločati racionalno, trajnostno in upošteva varnostne vidike uporabe.
LOG

Reverse logistic

_________________________________________________________________________

progam LOGISTIČNO INŽERSTVO 2007

Višješolski študijski program Logistično inženirstvo temelji na poznavanju logističnih in prometnih sistemih na različnih področjih dela. Diplomantom omogoča pridobitev poklicno-specifičnih kompetenc s področja logistike. V sklopu obveznih vsebin študentje pridobijo kompetence in znanja s področij logističnih sistemov in matematičnih metod, ki so uporabne v logistiki, s področja varnosti, poslovnih komunikacij ter osnov ekonomije in uporabe informacijske tehnologije.

Izbirni moduli omogočajo pridobitev poglobljenega znanja na posameznih področjih. Modul Cestni promet usposablja diplomante za dela srednjega menedžmenta v cestnem prometu ali za organizatorje in odgovorne osebe na področju gospodarske dejavnosti cestnega prometa. Modul Poslovna logistika združuje teoretične, metodološke in aplikativne vsebine logistike in obsega predmete, ki so v funkciji zagotavljanja znanj za opravljanje učinkovitih in konkurenčnih logističnih storitev. Oblikovan je kot univerzalni model, ki je aplikativen na širšem področju, predvsem pa na področju mednarodne menjave, špedicije in prometnih agencij. Vsebine modula Transportna logistika dajo študentom kompetence za zagotavljanje učinkovitih in konkurenčnih transportno logističnih storitev. Študentje se usposobijo za načrtovanje in upravljanja transportno logističnih procesov,  transportno-manipulacijskih sredstev, prometnih procesov, logistične podpore transporta blaga in potnikov v skladu s tehnično-tehnološkimi, naravnimi, kadrovskimi, pravnimi, ekonomskimi, informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi pogoji.