Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike;
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • uporaba pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem okolju;
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v  procesih organizacije;
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih;
 • vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov;
 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij;
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Poklicno-specifične kompetence:

 • zbiranje statističnih podatkov;
 • opredelijo posebnosti tržnega obnašanja transportnih podjetij v podjetniški logistiki;
 • opredelijo pomen preventive za zagotavljanje varnega in zdravega dela;
 • izdelajo analizo voznih parkov v logističnem sistemu;
 • vodenje in reševanje delovnih problemov na področju logističnih sistemov;
 • upoštevanje zahtev  za varno in ekonomično uporabo manipulacijske mehanizacije pri svojem delu;
 • načrtovanje pravilne rabe manipulacijske mehanizacije v logističnih procesih.
 • opredelijo varnostno okolje in njegov vpliv na izvajanje vojaške obrambe;
 • izdelajo povezovalne elemente znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v logističnih in nelogističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo;
 • samostojno spremljanje razvoja logistične stroke;
 • uporaba posamezni logistični podsistem ter jih znajo razčleniti;
 • pridobijo posamezna znanja glede vrste sistemov in mesta logističnega sistema v tem   sklopu;
 • upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti analiz strukture logističnega sistema pri svojem delu;
 • načrtovanje logističnih podsistemov in njihovo uporabo.