Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Mednarodno sodelovanje

Višja strokovna šola je začela delovati leta 1996. Od takrat uspešno sodeluje v okviru Evropskih programov. 

Ti programi omogočajo mednarodno primerljivost izobraževalnih programov, izmenjavo izkušenj predavateljev in njihovo usposabljanje v drugih institucijah v evropskih državah ter izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v tujih podjetjih. To so temeljni indikatorji za zagotavljanje kvalitete našega izobraževanja.

Stalna analiza trenutnega stanja omogoča dopolnitev že obstoječih programov z novimi idejami, izobraževalnimi metodami in spodbuja predavatelje k strokovnemu razvoju in prilagoditvi glede na sodobni čas.
Ustanovili smo mrežo 64 stalnih partnerskih šol. To sodelovanje poteka v okviru mednarodnih projektov, z izmenjavo izkušenj med predavatelji, izmenjavo študentov pri praktičnem izobraževanju v podjetjih in v organiziranju skupnih strokovnih seminarjev ter konferenc.

Organizirali smo že preko 25 mednarodnih projektov, ki stalno vključujejo študente in predavatelje pri izmenjavi izkušenj ter primerjavi aktivnosti šol. Organiziramo izvedbo skupnih seminarjev in konferenc, kjer vabimo tudi podjetja in predstavljamo nova spoznanja, izkušnje ter rešitve s področja izobraževanja.

V zadnjem obdobju izvajamo v okviru Erasmus+ mobilnosti izmenjavo študentov in izmenjavo predavateljev predvsem na področju Irske, Velika Britanje, Litve, Nemčije... Študenti izvajajo tri mesečno praktično izobraževanje v tujih podjetjih. Izkušnje, ki smo jih pridobili s pomočjo izmenjav, so zelo koristne za nadaljni razvoj višjega strokovnega izobraževanja na naši šoli.

Cilji in aktivnosti mednarodnega sodelovanja se vključujejo v razvojno strategijo šole kot eden izmed glavnih dejavnikov in temelji na dejstvo, da vsi skupaj »veslamo« v isto smer. Mednarodno sodelovanje spremlja razvoj Višje strokovne šole Novo mesto od leta 1996, ko je začela delovati. Od takrat uspešno sodeluje v okviru Evropskih programov, kot sta Leonardo da Vinci, Phare in Erasmus, ter Erasmus +.

Glavne aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja so:
 • prijava in izpeljava projektov na EU razpisih kot nosilec projekta,
 • sodelovanje pri EU projektih kot partnerska šola,
 • prijava in vodenje projektov za namestitev študentov, da opravijo praktično izobraževanje v tujini (Europraksa je pojem, ki sem ga predlagala za Izvajanje praktičnega izobraževanja v tujini),
 • vodenje projektov kot partnerji, kjer sprejemamo študente iz tujine, za izvedbo praktičnega izobraževanja na slovenskih podjetji,
 • promoviranje EU projektov,
 • organizacija in sodelovanje na konferencah na mednarodnem nivoju,
 • sprejem delegaciji iz tujine  - sprejem na šoli in podjetji,
 • prijava in izpeljava projektov za namestitev predavateljev, (predavanja ali obisk podjetji ter šol),
 • razvoj in primerjava že obstoječih izobraževalnih programov,
 • razvoj novih izobraževalnih programov – mednarodna primerljivost programa.

Te aktivnosti vodijo do:

 • vključevanja slovenskega znanja in ustvarjalnih potencialov v Evropi ter zagotavljanje kompetitivnosti potrebam evropskega trga dela,
 • uveljavljanja izobraževalnih dosežkov na mednarodni ravni,
 • izmenjava izkušenj glede same izvedbe predavanja,
 • razvoj novih programov – primerljivost programov
 • razvoj že obstoječih programov – primerljivost programov
 • poudarjanje druženja različnih kultur,
 • pretok študentov po EU,
 • pridobivanja neformalnega in formalnega znanja in izkušenj znotraj evropskega izobraževalnega prostora.

EU programi nam omogočajo mednarodno primerljivost izobraževalnih programov, izmenjavo izkušenj  predavateljev in njihovo usposabljanje v drugih institucijah v evropskih državah ter izvajanje praktičnega izobraževanja študentov v tujih podjetjih. To so temeljni indikatorji za zagotavljanje kakovosti našega izobraževanja.

Preko projektov šola opravlja stalno analizo trenutnega stanja, ki omogoča dopolnitev že obstoječih programov z novimi idejami, izobraževalnimi metodami in spodbuja predavatelje k strokovnemu razvoju in prilagoditvi glede na sodobni čas.

Ustanovili smo mrežo 64 stalnih partnerskih šol.  To sodelovanje poteka v okviru  mednarodnih projektov, z izmenjavo izkušenj med predavatelji, izmenjavo študentov pri praktičnem izobraževanju v podjetjih in v organiziranju skupnih strokovnih seminarjev ter  konferenc. Vodila sem že preko 25 mednarodnih projektov, ki stalno vključujejo študente in  predavatelje pri izmenjavi izkušenj ter primerjavi aktivnosti šol.