Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

Prenovljeni študijski program Logistično inženirstvo 2021

Slovensko gospodarstvo je del globalnega poslovanja, znotraj katerega zavzema logistika temeljno organizacijsko in posredniško vlogo med oskrbo s surovinami, izdelki in polizdelki ter storitveno dejavnostjo prevoza blaga. Procesi načrtovanja logističnih dejavnosti in hitra odzivnost, prilagodljivost nenadnim oskrbnim situacijam in zahtevam so izzivi, ki zahtevajo spremenjena in posodobljena strokovna in organizacijska znanja, spretnosti in zmožnosti, ki jih bodo morali v študijskem programu Logistično inženirstvo pridobiti študenti. Delo logističnega inženirja je vedno bolj kompleksno in interdisciplinarno, saj zajema poznavanje različnih strokovnih področij – komunikacija, digitalna pismenost, kreativnost in inovativnost, organizacija logističnih procesov, upravljanje materialnega in informacijskega toka, vodenje in upravljanje oskrbovalnih verig, organizacija distribucije, podjetniško upravljanje, prometna varnost ...
Zaradi hitrega tehnološkega razvoja proizvodnih dejavnosti, prevoznih sredstev in digitalizacije mora bodoči logistični inženir poznati procese pravočasne oskrbe proizvodnje, organizacije skladiščnega poslovanja v skladu s prevladujočimi trendi na tem področju, načrtovanja prevoza blaga za določene namene in ob upoštevanju za ta namen postavljenih pogojev. Logistični inženir razvija zmožnosti kompleksnega razmišljanja, načrtovanja in odzivanja ter zna pri tem uporabljati sodobno tehnologijo in naprave. Ob vse hitrejši avtomatizaciji in robotizaciji delovnih procesov upošteva prednosti teh tehnologij pri odločanju in načrtovanju logističnih rešitev. Pri izbiri prevoznih oz. manipulacijskih sredstev se mora znati odločati racionalno, trajnostno in upošteva varnostne vidike uporabe.

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih v obliki praktičnega izobraževanja.

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja, saj inženirji logistike spadajo med najbolj iskane poklice.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo tudi predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih in računalniških učilnicah.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Inženir logistike se na podlagi generičnih in poklicno-specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil v času študija, zaposli kot:
 • organizator/ka prevoza blaga in potnikov,
 • varnostni svetovalec pri prevozu nevarnega blaga,
 • organizator izrednih prevozov v cestnem prometu,
 • vodja prometne službe v cestnem in železniškem prometu,
 • organizator multimodalnega transporta,
 • upravljavec/ka oskrbnih verig,
 • vodja skladišča,
 • vodja nabavne, interne ali distribucijske logistike,
 • špediter/ka,
 • pomorski in kargo agent,
 • vodja logistike v zdravstvenih ustanovah,
 • letališki uslužbenec,
 • zavarovanja prevozniške odgovornosti,
 • vodja tehničnih pregledov za motorna vozila
 • organizator dela v turističnih agencijah
 • vodja notranjega prometa,
 • vodja organizacije v cestnem transportu
 • predavatelj cestnoprometnih predpisov in voznik inštruktor, inštruktor varne in varčne vožnje in
 • na mnogih drugih področjih carine, logistike, transporta in špedicije.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.