• Študij

Pravice in dolžnosti študentov

Pravice in dolžnosti študentov višjih strokovnih šol so določene z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju (37. člen – 47. člen), podrobneje pa jih opredeljujejo podzakonski akti, ki jih sprejema Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter interni akti šole.

Akti:

Pravilniki in pravila:

Vloge: