Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

Višješolski študijski program Elektrotehnika temelji na poznavanju tehnologije na različnih področjih elektrotehnike . Študentje pridobijo generične in poklicno specifične kompetence s strokovnega področja ter si oblikujejo odločnost, samozavest in profesionalnost pri reševanju strokovnih problemov.

Študenti se v času študija usposobijo za reševanje praktičnih problemov na področju elektrotehnike, avtomatizacije procesov in upravljanja sistemov s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na podlagi pridobljenih znanj s področja elektrotehnike, krmiljenja in regulacije, načrtovanje elektronskih naprav ter reševanje problemov skladno z varnostnimi, ekološkimi in okoljevarstvenimi zahtevami. Pri tem upoštevajo temeljno zakonodajo, standardizacije, tehnične predpisov, certificiranje ter sistemov za zagotavljanje kakovosti s področja elektrotehnike. Naučijo se uporabljati orodija, naprave in inštrumente potrebne za opravljanje dela na področju elektrotehnike.

0140

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih v obliki praktičnega izobraževanja.

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja, saj inženirji elektrotehnike spadajo med najbolj iskane poklice.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo tudi predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih in računalniških učilnicah.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične, saj inženirji elektrotehnike spadajo med najbolj iskan kader. Naši diplomanti so zaposljivi praktično v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih:
 • vodenja in izvajanja vzdrževanja,
 • tehnologije,
 • vodenja procesa zagotavljanja kakovosti,
 • nadziranja kakovosti materialov in izdelkov,
 • vodenja in upravljanja proizvodnih procesov,
 • načrtovanja in vodenja projektov v proizvodnji, v razvoju, v komerciali,
 • projektiranja strojev in naprav,
 • projektiranja električnih inštalacij,
 • izdelave tehnične dokumentacije,
 • razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v industrijskih panogah,
 • razvoja in raziskav materialov,
 • tehničnega svetovanja v komercialnih oddelkih,
 • razvoja in raziskav izdelkov,
 • metrološkega nadzora,
 • preskušanja in certificiranja izdelkov,
Poleg navedenega so zaposlitvene možnosti inženirjev elektronike tudi v obrti, trgovini in negospodarskih dejavnostih.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.