Strokovni aktivi

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Vodje strokovnih aktivov imenuje direktor oziroma ravnatelj.

Na Višji strokovni šoli Novo mesto strokovne aktive šole sestavljajo predavatelji istega programa:
  • strokovni aktiv Elektronika (vodja: dr. Mitja Veber)
  • strokovni aktiv Informatika (vodja: Jožica Košir Bobnar)
  • strokovni aktiv Kozmetika (vodja: Barbara Stopar)
  • strokovni aktiv Lesarstvo (vodja: Goran Delajković)
  • strokovni aktiv Logistično inženirstvo (vodja: Marjan Hočevar)
  • strokovni aktiv Strojništvo (vodja: Jože Pucihar)
  • strokovni aktiv Varstvo okolja in komunala (vodja: dr. Jani Zore)