Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence prenovljenega študijskega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 2021

Temeljni cilji:

 • ovrednotiti vlogo logistike v svetovnem in narodnem gospodarstvu ter povezanost logističnih aktivnosti pri oskrbi gospodarstva in družbe;
 • izobraziti inženirje logistike z dovolj širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem za samostojno reševanje konkretnih logističnih problemov v hitro spreminjajočem se delovnem okolju;
 • poudariti vlogo posameznika kot soustvarjalca uspešnega delovanja logističnih sistemov;
 • oblikovati samozavestne, komunikativne, inovativne in kritično razmišljujoče strokovnjake na področju logistike;
 • upoštevati smernice trajnostnega razvoja logistike in njenih trendov v prihodnosti;
 • razvijati odgovornost za kakovostno, etično in varno izvedbo delovnih procesov v logistiki;
 • spremljati novosti v stroki z uporabo domače in tuje strokovne literature za namen vseživljenjskega učenja, strokovnega in kariernega razvoja.

Generične kompetence:

 • spoznavanje medsebojne povezave logističnega sistema s tehničnega, tehnološkega, z organizacijskega, ekonomskega in s pravnega vidika;
 • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • razvijanje analitičnega, ustvarjalnega in inovativnega načina razmišljanja za izvajanje in zagotavljanje celovitih logističnih rešitev v podjetju in širše;
 • izvajanje uspešne medosebne poslovne komunikacije s pomočjo sodobne IKT-tehnologije kot podpora učinkoviti izvedbi poslovnega logističnega procesa;
 • uporabljanje sodobnih metod in sredstev pri izvajanju logističnih procesov;
 • razvijanje odgovornosti za kakovostno načrtovanje in izvajanje logističnih procesov ter trajnostno naravnano porabo virov in sredstev;
 • zagotavljati vseživljenjsko učenje, sprejemanje novosti v stroki in njihovo uporabo.

Poklicno-specifične kompetence:

 • reševanje praktičnih problemov na področju logistike in z logistiko povezanih procesov z uporabo  avtomatizacije, digitalizacije in upoštevanjem trajnostnega upravljanja logističnih sistemov;
 • kontinuirano spremljanje razvoja stroke v domačem in mednarodnem okolju in smiselna implementacija novosti v delovno okolje;
 • zagotavljanje kakovostne izvedbe logističnega procesa v delovnem okolju in izven njega;
 • vzpostavljanje dobre medsebojne poslovne komunikacije s sodelavci in poslovnimi partnerji za namen učinkovite in kakovostne izvedbe delovnega procesa;
 • obvladovanje tokov, procesov in odnosov v oskrbovalni verigi ter upoštevanje parametrov vitke in zelene logistike;
 • načrtovanje in organiziranje različnih logističnih dejavnosti v nabavni, prodajni, poprodajni in razbremenilni logistiki za zagotavljanje nemotenega poslovnega procesa;
 • upravljanje z materialnim tokom z uporabo različnih tehnologij, sredstev in poslovnih rešitev za zagotavljanje optimalnega poslovanja logističnega podjetja;
 • izbiranje najustreznejših prevoznih sredstev, transportno-skladiščnih enot in primernih logističnih sistemov ter podsistemov za načrtovanje in opravljanje logističnih storitev ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;
 • načrtovanje prevozne storitve ob optimizaciji dostav zadnje milje;
 • načrtovanje skladiščnega poslovanja in opremljenosti skladiščnega prostora v različno organiziranih skladiščnih sistemih;
 • načrtovanje notranjih logističnih procesov za zagotavljanje optimalnega pretoka materiala v podjetju;
 • obvladovanje tokov, procesov in tehnologij v notranji logistiki z avtomatizacijo manipulacijskih procesov;
 • poznavanje trženja logističnih storitev;
 • spodbujanje podjetniškega razmišljanja in ravnanja v logistični dejavnosti.

___________________________________________________________________

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovnoteoretičnim in praktičnouporabnim znanjem za delo v logističnem inženirstvu;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja logistike;
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti;
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu;
 • usposobiti študente za upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti načrtovanja makro- in mikrologističnih mrež.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • uporaba pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem okolju;
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v  procesih organizacije;
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih;
 • vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov;
 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij;
 • sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.

Poklicno-specifične kompetence:

 • zbiranje statističnih podatkov;
 • opredelijo posebnosti tržnega obnašanja transportnih podjetij v podjetniški logistiki;
 • opredelijo pomen preventive za zagotavljanje varnega in zdravega dela;
 • izdelajo analizo voznih parkov v logističnem sistemu;
 • vodenje in reševanje delovnih problemov na področju logističnih sistemov;
 • upoštevanje zahtev  za varno in ekonomično uporabo manipulacijske mehanizacije pri svojem delu;
 • načrtovanje pravilne rabe manipulacijske mehanizacije v logističnih procesih.
 • opredelijo varnostno okolje in njegov vpliv na izvajanje vojaške obrambe;
 • izdelajo povezovalne elemente znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v logističnih in nelogističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo;
 • samostojno spremljanje razvoja logistične stroke;
 • uporaba posamezni logistični podsistem ter jih znajo razčleniti;
 • pridobijo posamezna znanja glede vrste sistemov in mesta logističnega sistema v tem   sklopu;
 • upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti analiz strukture logističnega sistema pri svojem delu;
 • načrtovanje logističnih podsistemov in njihovo uporabo.
 • RSS Feed
 •  | 
 • Domov
 •  | 
 • Novice
 •  | 
 • Obvestila
 •  | 
 • Zemljevid strani
  • Copyright © Šolski center Novo mesto 2024, Vse pravice pridržane | Izdelava: Editor d.o.o.