Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Mehatronika

naziv strokovne izobrazbe: inženir mehatronike / inženirka mehatronike

_________________________________________________________________________

Višješolski študijski program Mehatronika omogoča poglobitev in nadgradnjo strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja, pridobljenega v programu tehnik mehatronike kakor tudi v programih strojni tehnik, tehnik računalništva in elektrotehnik, katere izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.  

Poklici na področju mehatronike so novodobni poklici, ki so kombinacija treh področij: strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij. To so poklici, ki so se zaradi vse večje avtomatizacije proizvodnih procesov nedolgo nazaj začeli pojavljati v industrijsko razvitih državah. V Evropi velja mehatronika za eno najbolj obetavnih področij. Namesto sistemov, ki so pretežno mehanski ali električni (z nekaj elektronike), na trg prihajajo čedalje bolj kompleksni mehatronski sistemi, katerih osnovna značilnost je povezanost mehanskih komponent, elektronskih delov in informacijske tehnike. Nobena sodobna proizvodnja ne more več delovati brez strojev, ki delujejo s pomočjo elektronskih krmilnih sistemov, in brez avtomatiziranih linij. Mehatronika združuje osnovna znanja, postopke in tehnike za vzdrževanje, proizvodnjo in razvoj sistemov in naprav.

Višješolski strokovni študijski program mehatronike usposablja diplomante za takojšnjo praktično uporabo strokovnih znanj. Trenutno se v proizvodnji pojavlja problem funkcijsko organizirane službe vzdrževanja, ki je sestavljena iz različnih služb, ki opravljajo med seboj razdeljena dela, zato nastanejo pri delitvi dela med službami težave. Mehatronik pa naj bi bil tisti poklic, ki bi te meje zbrisal. Če pride v proizvodnji do napake, morajo v obstoječem sistemu vzdrževanja, trije ljudje odpravljati zastoj; vzdrževalec, električar in strojnik. Mehatronik, izobražen po poklicni vertikali, bo sposoben premostiti te meje.

Na VI. stopnji mehatronik načrtuje proizvodne linije, optimizira njihovo delovanje, izvaja diagnostiko ter prilagaja procesne linije in naprave potrebam posameznega podjetja. Ključne kompetence ki so integrirane v predmetna področja programa so: analiza, načrtovanje, organizacija in nadzor dela oziroma delovnih procesov, analize stroškov in upravljanje dokumentacije, komunikacijske sposobnosti, sodelovanje pri vodenju, skrb za zagotavljanje kakovosti in upoštevanje predpisov s področij varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja.

0122

0128

0132

0140