Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

Študijski program Strojništvo

Študijski program omogoča diplomantom pridobitev poklicno-specifičnih kompetenc s področja strojništva. Obvezni del predmetnika vsebuje znanja sodobnih tehnik: poznavanja materialov, tehnologije in načrtovanja izdelkov, uporabe informacijske tehnologije,  temeljna znanja s področja ekonomike, komuniciranja in projektnega menedžmenta.
Izbirni moduli omogočajo pridobitev poglobljenega znanja na posameznih področjih. Skrb za varčno in ekološko sprejemljivo izrabo energije strojev in naprav je čedalje pomembnejša, zato je potrebno načrtovanje energetskih sistemov in znanje o njihovem delovanju, kar je sestavni del modula Energetika. Modul Avtomatizacija vsebuje znanja s področja načrtovanja in uvajanja avtomatizacije proizvodnih procesov, ki so zaradi vse večje avtomatizacije teh procesov pri delodajalcih zelo zaželena. Učinkovito vzdrževanje strojev in naprav je pomembno tako za proizvodnjo kot za načrtovanje stroškov podjetja. Znanja na tem področju so vsebovana v modulu Vzdrževanje. Modul Orodjarstvo vključuje znanja o konstruiranju orodij, izbiri in določanju njihovih standardnih delov ter ekonomske in tehnološke karakteristike orodij. Modul Proizvodnja razvija znanja in kompetence s področja načrtovanja, planiranja in organiziranja dela ter vodenja proizvodnje.

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa se izvaja pri delodajalcih ali v medpodjetniških izobraževalnih centrih v obliki praktičnega izobraževanja

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja, saj inženirji strojništva spadajo med najbolj iskane poklice.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo tudi predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih in računalniških učilnicah.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične, saj so zaposljivi praktično v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih:
 • vodenja in upravljanja proizvodnih procesov,
 • načrtovanja in vodenja projektov v proizvodnji,
 • snovanja dokumentacije,
 • nadziranja kakovosti materialov in izdelkov,
 • načrtovanja in vzdrževanja strojnih delov ter naprav,
 • razvoja in konstruiranja orodij, strojev in naprav,
 • računalniško podprtega konstruiranja (CAD),
 • tehnološkega načrtovanja z ekspertnimi sistemi (CAPP),
 • izdelave posameznih komponent z računalniško krmiljenimi CNC obdelovalnimi stroji,
 • vodenja tehnoloških procesov,
 • vodenje skladiščnih procesov,
 • operativno delo na merilnih strojih,
 • vodenja in nadziranja montaže, vodenje vzdrževanja,
 • vodenje procesa zagotavljanja kakovosti,
 • programiranja numerično vodenih strojev,
 • operaterja na numerično vodenih izdelovalnih in merilnih strojih,
 • razvoja, raziskav in načrtovanja novih tehnologij in procesov v industriji in drugih panogah.

Poleg navedenega so zaposlitvene možnosti inženirjev strojništva tudi v obrti, trgovini in negospodarskih dejavnostih.

 

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.