Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa ELEKTRONIKA

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje elektronike za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, načrtovanje in izvedbo preprostejših elektronskih in elektroenergetskih naprav ter krmilnih sistemov z uporabo ustreznih metod in postopkov,
 • oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
 • usposobiti študente za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje podjetja s postavljanjem lastnih ciljev, nenehnim odkrivanjem načinov izboljševanja lastnega dela in samoevalviranjem,
 • sposobnost uporabe znanja za uspešno strokovno komunikacijo, tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • razumevanje razmerja med razvojem produkcije, socialnim razvojem in razvojem okolja, oblikovanje globalne zavesti o možnostih, mejah in nevarnostih tehnološkega razvoja,
 • odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela, spodbujanje prenašanja znanja, inovacij ter prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje,
 • sposobnost izvajanja del v pripravi in kontroli delovnih procesov ter še posebej v organizaciji in vodenju delovnih procesov.

Poklicno-specifične kompetence:

 • sposobnost reševanja praktičnih problemov na področju elektronike in avtomatizacije procesov na podlagi pridobljenih znanj s področja elektrotehnike, krmiljenja in regulacije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, tujih jezikov, ekonomije, organizacije in vodenja,
 • pridobitev praktično uporabnih znanj podprtih s teoretičnimi osnovami in sposobnost za uspešno samostojno in timsko delo,
 • sposobnost za samostojno spremljanje razvoja stroke in prevzema pobude za uvajanje novosti v praksi,
 • sposobnost za sporazumevanje in dogovarjanje s poslovnimi partnerji v domačem in tujem jeziku,
 • sposobnost načrtovanja elektronskih naprav ter reševanje problemov skladno z varnostnimi, ekološkimi in okoljevarstvenimi zahtevami,
 • sposobnost za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju in družbi in zagotavljanje potrebne kakovosti proizvodnega procesa,
 • spoznanje temeljne zakonodaje, standardizacije, tehničnih predpisov, certificiranja ter sistemov za zagotavljanje kakovosti s področja elektrotehnike,
 • spoznanje orodij in naprav ter uporaba inštrumentov potrebnih za opravljanje dela na področju elektronskih sistemov,
 • sposobnost poiskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih z osebnim računalnikom povezanim v svetovni splet,
 • sposobnost vrednotenja rešitev, izdelkov in opreme na področju elektronike,
 • sposobnost uvajanja, pripravljanja in nadziranja sistema v avtomatizirani proizvodnji.