Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

programa Strojništvo

Predstavitev strokovnega dela na področju Strojništva


Strokovno predavanje s področja 3D skeniranja za študente 2. letnika Strojništva

S študenti 2. letnika Strojništva smo se v torek, 21. novembra 2023, udeležili strokovnega dogodka podjetja Bonus Inženiring, v okviru katerega smo s udeležili strokovnega predavanja s področja 3D skeniranja. Predstavljen je bil celoten portfelj podjetja ZEISS 3D tehnologij za skeniranje Hands On Metrology konkretno skenerja T-SCAN Hawk 2 in skenerja ATOS Q predavatelj Matthias Giesler iz ZEISS Optotechnik GmbH.

#HandsOnMetrology je novi portfelj, ki se osredotoča na nedavno razvit ročni laserski 3D skener T-SCAN hawk 2 in na kompaktna 3D skenerja ATOS Q ter GOM Scan 1. Digitalno platformo predstavlja družba ZEISS, ki postavlja standarde na področju optične 3D-metrologije

Bonus engineering 02

Bonus engineering

Bonus engineering 01

Bonus engineering 00

20231121 132225

20231121 113312

20231121 113925


Študijsko leto 2022/23


Predavateljica dr. Marica Prijnovič Tonkovič in diplomant višješolskega študijskega programa Strojništvo Miha Knez, zaposlen v podjetju Kovikor inženiring d. o. o., sta v reviji Materials and Geoenvironment objavila članek z naslovom The effect of protective atmosphere on decarburisation of the heat-treated surface of steel.

Izvleček
V pečeh za toplotno obdelavo se uporablja različne zaščitne atmosfere. V članku smo preiskovali vpliv za­ščitne atmosfere na kakovost površinske plasti vijaka med procesom segrevanja na temperaturo kaljenja. Za preiskavo smo izdelali preizkušance, ki so se žarili v peči z dvema različnima zaščitnima atmosferama, tj. v atmosferi endoplina in dušika. Po kaljenju in popušča­nju smo na preizkušancih izmerili trdoto in pregledali mikrostrukturo. Trdoto smo merili od površine izdelka v notranjost. Ugotovili smo, da je trdota na površini pre­izkušanega izdelka nižja v primeru uporabe zaščitne at­mosfere dušika, zaradi pojava ferita. Globina razogljiče­ne plasti v tej atmosferi sega do 70 mm, kjer na površini prevladuje mikrostruktura ferita, nato pa se z globino povečuje mešana feritno-martenzitna mikrostruktura. Globina razogljičene plasti v endoplinu je na površini minimalna in znaša 10 mm.

Ključne besede:
 toplotna obdelava, zaščitna atmosfe­ra, razogljičenje, endoplin, dušik, mikrostruktura

Povezava do članka

STROJ ZA LUPLJENJE HLODOV

Jošt Lovšin, dr. Mitja Muhič

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola

 

V našem okolju smo zaznali težave, s katerimi se srečujejo lesnopredelovalni proizvajalci. Pri procesu razreza hlodovine jim neolupljena hlodovina povzroča težave. Klini pri žagi se hitro skrhajo ali zlomijo, kar pomeni, da so potrebne pogoste in drage menjave žag in posledično zaustavitev procesa, kar povzroča povečanje stroškov in manjšo produktivnost.

Za odpravo težav se proizvajalci (žagarji) poslužujejo različnih procesov lupljenja hlodovine, ki so zamudni, povzročajo dodatne stroške ali niso primerni za vse vrste lesa. Preučitev obstoječe ponudbe je pokazala, da je ponudba strojev velika, ti pa so specializirani le za eno vrsto lesa, primerni le za velike obrate ali za postavitev zahtevajo velike prostore, kar srednje velikim proizvajalcem ne ustreza.

V prispevku, ki izhaja iz diplomske naloge, je prikazan potek konstruiranja osnutka, modeliranje stroja in izdelava načrtov ter izdelava univerzalnega stroja za lupljenje hlodovine. Predstavljene so izboljšave stroja pri gibljivi rezkalni glavi in izdelave roke lupilnika, ki potuje valovito po hlodu. To omogoča lupljenje različnih vrst hlodov po debelini lubja in obliki hloda, kar je bil cilj; torej izdelati univerzalni stroj, ki bo uporaben za čim širši krog proizvajalcev.

 

Ključne besede: lesnopredelovalna industrija, lupljenje hlodovine, konstruiranje, strojegradnja, gibljiva rezkalna glava, roka lupilnika

Povezava di članka.pdf 


Plakat_STR_Butorac_Aleks.pdf
Plakat_STR_Ambrožič_Simon.pdf
Plakat_STR_Okorn Jaka.pdf
Plakat_STR_Kapler Matej.pdf
Plakat_STR_Čeh Borut.pdf