Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa MEHATRONIKA:

 • izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem na področju mehatronike,
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja mehatronike,
 • usposobiti študente za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
 • usposobiti za študente spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
 • usposobiti študente za avtonomnost pri svojem strokovnem delu,
 • postaviti temelje za samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti.
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.
Generične kompetence:
 • poznavanje strokovno-teoretičnega znanja v stroki, panogi ali dejavnosti, sposobnost vodenja temeljnih in zlasti metodološko relevantnih postopkov za reševanje strokovnih problemov za razvoj inovacij v delovnih procesih, postopkih in sredstvih ter za učinkovito poslovanje,
 • sposobnost uporabe znanja za uspešno strokovno komunikacijo tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • razumevanje razmerja med razvojem produkcije, socialnim razvojem in razvojem okolja, oblikovanje globalne zavesti o možnostih, mejah in nevarnostih tehnološkega razvoja,
 • sposobnost reševanja zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij,
 • sposobnost izvajanja del v pripravi in kontroli delovnih procesov ter še posebej pri organizaciji in vodenju delovnih procesov,
 • obvladovanje temeljnih kategorij podjetništva, ekonomike in financ, predvsem s trgom, proizvodnjo, sredstvi in njihovimi viri in
 • razvijanje zavesti o pomenu kakovostnih medosebnih odnosov in timskega dela.
Poklicno-specifične kompetence:
 • pridobijo strokovno teoretična in praktična znanja za samostojno poklicno delo, ki so potrebna za kakovostno pripravo in izvedbo delovnih nalog na področju mehatronike,
 • razširijo, poglobijo ter utrdijo znanja s področja mehatronike in nadgradijo teoretične ter praktične poklicne kompetence, pridobljene v predhodnem izobraževanju,
 • spoznajo temeljno zakonodajo, standardizacijo, tehnične predpise, certificiranje in sisteme za zagotavljanje kakovosti s področja mehatronike in drugih področij, ki se navezujejo na osnovno dejavnost,
 • si pridobijo in razširijo znanje iz mehatronike  v povezavi z ekonomijo, vodenjem in poslovnim sporazumevanjem,
 • si oblikujejo samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
 • pridobijo sposobnost za samostojno spremljanje razvoja stroke in prevzemajo pobude za uvajanje novosti v praksi,
 • pridobijo sposobnosti za samostojno spremljanje razvoja stroke in prevzemajo pobude za vključevanje novosti na področju stroke,
 • izpopolnijo znanja tujih jezikov, strokovne terminologije in jih uporabijo za mednarodno sodelovanje ter spremljanje novosti v tujini.