Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogoji za napredovanje

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

NAPREDOVANJE
V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

PONAVLJANJE
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

DOKONČANJE ŠTUDIJA
Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu  89 KT:
 • Komunikacije v tehniki (20 KT)                
 • Osnove mehatronike (20 KT)        
 • Mehatronika 1 (20 KT)        
 • Osnove ekonomije (8 KT)
 • Mehatronika 2 (21 KT)    

Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 16 KT:

 • Avtomatizacija (16 KT)
 • Robotika (16 KT)
 • Proizvodni sistemi (16 KT)
Eden izmed naslednjih izbirnih predmetov v obsegu 5 KT:
 • Programiranje v avtomatiki (5 KT)
 • Robotski sistemi 1 (5 KT)
 • Računalniško podprte tehnologije (5 KT)
 • Razvoj programskih aplikacij (5 KT)
 • Elektronika v mehatroniki (5 KT)
 • Multimediji (5 KT)
 • Pogoni in mehanizmi (5 KT)
 • Logistični mehatronski sistemi (5 KT)
 • Upravljanje s tveganji  v tehniki (5 KT)

Prosto izbirni predmet 5 KT


Diplomsko delo 5 KT