Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Kaj je Europraksa

KAJ JE EUROPRAKSA? .... TO JE »PRAKSA NA MALO DRUGAČEN NAČIN«.

EUROPRAKSA je pojem s katerem se srečuješ na naši šoli. To je sinonim za »izvajanje tri mesečnega praktičnega izobraževanja študentov Višje strokovne šole v tujini«.

Ta pojem predstavlja dodatno motivacijo v sistemu izobraževanja. Pri EUROPRAKSI ne gre samo za pridobivanje praktičnih izkušenj in utrjevanje znanja tujih jezikov, gre za celotno doživljanje načina življenja in dela v deželi gostiteljici ter spoznavanje njene kulture, za prilagoditev študentov novim in drugačnim življenjskim ter delovnimi razmerami, za uporabo tujih jezikov v stroki.

ERASMUS UNIVERZITETNA LISTINA

Ker ima naša šola ERASMUS LISTINO, pomeni da sodeluje v Evropski program Erasmus. Kaj je to?
Erasmus univerzitetna listina (EUC) predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja. Le nosilke listine lahko sodelujejo v aktivnostih individualne mobilnosti in koordinirajo Erasmus projekte.
Listino upravičeni instituciji, ki je akreditirana s strani matične države za izvajanje programov terciarnega izobraževanja (splošnega in/ali poklicnega), podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih.

POSTANI ERASMUS ŠTUDENT

Status „Erasmus študent“ pridobijo študenti, ki izpolnjujejo merila za vključitev v program Erasmus in ki jih je naša šola izbrala, da lahko preživijo obdobje Erasmus mobilnosti v tujini – kot praktikanti v podjetju ali drugi ustrezni organizaciji.

Kot Erasmus študent lahko pričakujete:
  • da naša šola in podjetje ali partnerska institucija sta podpisali bilateralno pogodbo; da naša šola in  institucija, ki vas sprejme, pred vašim odhodom z vami podpišeta sporazum, ki določa podrobnosti o vaših načrtovanih dejavnosti v tujini, da vam bo naša šola v celoti priznala zadovoljivo opravljene dejavnosti v času obdobja Erasmus mobilnosti v skladu s sporazumom;
  • Kot Erasmus študent morate:
  • spoštovati pravila in obveznosti sporazuma Erasmus o finančni podpori EU programa Erasmus+ z našo šolo;
  • zagotoviti, da pisno obvestite vsako spremembo sporazuma in da in naša šola in partnerska institucija pisno potrdita svoje strinjanje z vsako spremembo tega sporazuma, takoj ko pride do nje;
  • biti skozi celo dogovorjeno obdobje prakse vključeni v dejavnosti v podjetju gostitelju, vključno z opravljanjem  ustreznih izpitov ali drugih oblik preverjanja znanja, ter spoštovati pravila in predpise gostitelja oz. gostiteljice;
  • ob vrnitvi napisati poročilo o namestitvi v sklopu EU programa Erasmus+ in zagotoviti povratne informacije na zahtevo matične univerze, Evropske komisije ali nacionalne agencije.
KAKO DO PRIJAVE?

Ko naša šola objavi RAZPIS se prijavi. Pazljivo preberi ga in upoštevaj vsa navodila.
Če želiš izvedeti kaj več in pridobiti pravočasno vse informacije za prijavo na Razpis, nam pošlji spodnjo prijavnico. Posredovali ti bomo vse kar rabiš, da se lažje odločiš.

Prijavnica za sofinanciranje mobilnosti v sklopu EU programa Erasmus+.pdf

FINANČNA PODPORA ZA ŠTUDENTE

Finančna podpora, ki jo študenti dobijo iz EU programa Erasmus+ znaša 80% upravičenih stroškov (prevoz, nastanitev, mentorstvo, dodatno zdravstveno zavarovanje). Višina se določi po državi gostiteljici (glej dokument: veljavne stopnje financiranja) Dotacija se nakaže pred odhodom na Europrakso. Po zaključku mobilnosti, se študentu nakaže še 20% stroškov po predloženi dokumentaciji o izvedeni mobilnosti (poročila, potrdilo o izvajanju Europrakse, seminarska naloga in zagovor, originalni dokumenti potovanja, računi in opravljen).

Znesek dotacije se izračuna tako, da število dni/mesecev na študenta, pomnožimo z veljavnim prispevkom na enoto za dan/mesec za zadevno državo gostiteljico. V primeru nepopolnih mesecev mobilnosti se znesek dotacije izračuna tako, da število dni v nepopolnem mesecu pomnožimo z 1/30 prispevka na enoto za mesec.

Za prakso študent prejme dodatek k osnovni individualni podpori. Datum začetka je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na organizacij gostiteljici, datum konca je zadnji dan, ko mora študent biti prisoten na organizacij gostiteljici.

SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA PROGRAMA ERASMUS+ : OLS licence

shutterstock 299541029 cmjn 300dpi
Naša šola je dobila licence za preverjanje znanja jezika v okviru spletne jezikovne podpore programa Erasmus+ (OLS  - Online Linguistic Support) . Spletno preverjanje morajo Erasmus študenti opraviti pred in po koncu obdobja mobilnosti kot obvezen del njihove mobilnosti. Opravljanje spletnega preverjanja pred odhovom je predpogoj za mobilnost. Med mobilnostjo bodo študenti opravili spletni jezikovni tečaj v okviru spletne jezikovne podpore.
Spletna jezikovna podpora_letak: Erasmus+OLS_Leaflets_SL_PDF_version.pdf

Uporabne povezave:

Evropska komisija- program Erasmus +
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Evropska politika izobraževanja
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/about-education-and-training-in-the-eu_en

Europass dokumenti
http://www.europass.si/

HousingAnywhere-možnost oddaje/najema sobe med izmenjavo
Platforma HousingAnywhere je sistem, preko katerega lahko študenti, ki gredo na izmenjavo, oddajo svojo sobo tujemu študentu in si hkrati poiščejo sobo v tujini. Spletna stran platforme: https://www.housinganywhere.com  Spletno stran lahko uporabljajo študenti in deluje na principu študent-študentu, brez posrednika.