Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študentski svet

Študentski svet je predstavniški organ študentov Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto.

Sestavlja ga 5 predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.

Člani Študentskega sveta Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto v študijskem letu 2023/2024 so:

Ime in priimek
ProgramVrsta študija
Anže BRULC - #EM#616f78662a677472646a4a7878786a6a7e653c607738787a366a73#EM#
 Strojništvoredni - 2. letnik
Tia HITIJ - #EM#7468632d6c6c726e6249797f79696b61643f6170397b7b396b70#EM# Kozmetikaredni - 2. letnik
Primož VOLČJAK (predsednik) - #EM#70736b6e6b7f2871676569616d664e7c646476767a6138647b347476326e77#EM# Lesarstvo
redni - 2. letnik
Domen ŠTIFTAR- #EM#646e6f666a2b7573616f7e6a7e4d7d7b6575777d603b6574357777356f74#EM#Varstvo okolja in komunala redni - 1. letnik
Tomaž OSTOJIČ - #EM#746e6f627e2b69747c6660626f4d7d7b6575777d603b6574357777356f74#EM#Varstvo okolja in komunala
izredni - 3. ciklusČlani Študentskega sveta zastopajo študente v organih šole (Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, strateški svet, svet šole) in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Študentski svet:
  • obravnava in daje pristojnim organom šole mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
  • daje mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja,
  • daje mnenje o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole,
  • sprejema in izvaja program obštudijskih interesnih dejavnosti študentov ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
  • obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
  • obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti,
  • skrbi za povezavo študentov Višje strokovne šole Novo mesto s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski skupnosti in po svetu.

 

Vsi študenti ste vabljeni, da vaša vprašanja, pobude ali predloge pošljete na elektronski naslov: #EM#73757767616b7274636024787a687a4f63723f7d793b657e#EM#

Pravilnik o organizaciji in delu Študentskega sveta Višje strokovno šole Šolskega centra Novo mesto.pdf