Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje študija

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse  študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, ...),  in sicer:
vse obvezne module in predmet v obsegu  57 kreditnih točk:
 • komunikacija  (20 KT)
 • logistika (15 KT)
 • poslovno-pravni  (15 KT)
 • predmet   uporabna matematika v logistiki (7 KT)

dva izmed izbirnih modulov  v obsegu 48 kreditnih točk:

 • cestni promet 1 in 2
 • železniški promet 1 in 2
 • poslovna logistika 1 in 2
 • transportna logistika 1 in 2
enega izbirne predmetov v obsegu 5 kreditnih točk *:
 • špedicija in transportno zavarovanje
 • trženje in komercialno poslovanje železniškega prometa
 • tehnično risanje in projektna dokumantacija
 • poznavanje tovora v logističnih sistemih
 • bančništvo in prodaja

prosto izbirni predmet   (5  KT)

diplomsko delo   (5  KT)