Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Strokovnjak za inštalacije

Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja

Strokovnjak/Strokovnjakinja za inštalacije v pametnih stavbah


Ciljna skupina in njihove zaposlitvene možnosti
Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak za inštalacije v pametnih stavbah je namenjen udeležencem in udeleženkam, ki so si pridobili najmanj višjo izobrazbo po zgoraj omenjenih višješolskih študijskih programih višjega strokovnega izobraževanja ali po visokošolskih študijskih programih na zgoraj navedenih področjih in si želijo izpopolniti znanja in kompetence na področju inštalacij v pametnih stavbah. To so lahko zaposleni v podjetjih s tega področja ali pa brezposelni z vsaj enim letom ustreznih delovnih izkušenj.
Omenjeno že zgoraj, se povpraševanje po pametnih inštalacijah v stavbah in gradnji pametnih stavb povečuje. Trenutno  se v Sloveniji s tem področjem ukvarja 579 podjetij, medtem, ko jih je bilo 3 leta nazaj 490. Glede na trende in nacionalna razvojna področja je pričakovati, da bo povpraševanje po teh kadrih naraščalo.

Kratek opis kvalifikacije
Strokovnjak za inštalacije v pametnih stavbah bo po končanem študijskem programu za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja usposobljen za uskladitev delovanja različnih komponent električnih in strojnih inštalacij v celovit sistem, ki prihrani energijo in poveča raven udobja uporabnikov. Usposobljen bo za določanje/zaznavanje potreb strank, za izbiro potrebne opreme ter organiziranje dela inštalaterjev z natančnimi navodili, kako je potrebno namestiti ožičenje in komponente pametne inštalacije. Električne in strojne inštalacije bodo še vedno izvajali inštalaterji iz stroke, pri čemer bo strokovnjak za inštalacije v pametnih stavbah poskrbel za njihovo sistemsko povezovanje. Usposobljen bo za končno preizkušanje in zagon sistema pametnih inštalacij, za komuniciranje s končnim uporabnikom in upravljanje s pametno stavbo z zagotavljanjem podpore uporabnikom ter organiziranjem vzdrževanja sistema pametnih inštalacij.

Poklicne kompetence, ki jih bo kandidat/ka pridobil/a v študijskem programu za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Strokovnjak za inštalacije v pametnih stavbah, so:
  • organizirati vzdrževanje ter preverjanje pametne inštalacije v stavbah,
  • organizirati in nadzorovati vključevanje sistemov za energetsko oskrbo stavbe v usklajen sistem,
  • spremljati in nadzorovati delovanje energetskih sistemov v stavbah,
  • voditi in organizirati vgradnjo in vzdrževanje pametne inštalacije,
  • nastavljati/parametrirati, zaganjati, preverjati in diagnosticirati pametne inštalacije,
  • posodabljati in nadgrajevati pametne inštalacije,
  • komunicirati s strankami, jih usposabljati za uporabo ter voditi delovno skupino.

Trajanje študija
Študij traja 420 ur.

Ovrednotenje s kreditnimi točkami (KT) po ECTS
Študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja je ovrednoten s 22 KT.

Vpisni pogoji:

V študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja se lahko vpiše, kdor ima:
1. opravljen višješolski ali visokošolski študijski progam s področij elektronike, elektrotehnike, elektroenergetike, informatike, mehatronike, strojništva ali telekomunikacij; in
2.    
a) najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področja električnih ali strojnih inštalacij in pogodbo o opravljanju praktičnega izobraževanja za strokovnjaka za inštalacije v pametnih stavbah, ali
b) veljavno pogodbo o zaposlitvi na področju pametnih inštalacij in pogodbo za izvajanje praktičnega izobraževanja za strokovnjaka za inštalacije v pametnih stavbah.

Predmetnik