Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v podjetjih predstavlja kar 40 % študijskih obveznosti na vsakem višješolskem študijskem programu. Na ta način pridobivajo študentje delovne izkušnje v realnem okolju, navezujejo stike s potencialnimi delodajalci ter se naučijo v praksi uporabljati pridobljena teoretična znanja.

Praktično izobraževanje pri rednih študentih 2019_20.pdf
Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na VSS SCNM_2019_za_objavo.pdf

Obr_P3_Vloga_za_priznavanje_znanja_pridobljenega_z_delom.docx


Anketni vprašalnik za mentorje v podjetju

Na spodnji povezavi se nahaja Anketni vprašalnik za mentorje v podjetju. Nato sledite navodilom anketnega vprašalnika.

Vprašalnik