Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v podjetjih predstavlja kar 40 % študijskih obveznosti na vsakem višješolskem študijskem programu. Na ta način pridobivajo študentje delovne izkušnje v realnem okolju, navezujejo stike s potencialnimi delodajalci ter se naučijo v praksi uporabljati pridobljena teoretična znanja.


Navodila za oblikovanje pisnih izdelkov na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto

Vloga za priznavanje znanja pridobljenega z delom_študijsko leto 2018_19.docx


Anketni vprašalnik za mentorje v podjetju

Na spodnji povezavi se nahaja Anketni vprašalnik za mentorje v podjetju. Nato sledite navodilom anketnega vprašalnika.

Vprašalnik