Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v podjetjih predstavlja kar 40 % študijskih obveznosti na vsakem višješolskem študijskem programu. Na ta način pridobivajo študentje delovne izkušnje v realnem okolju, navezujejo stike s potencialnimi delodajalci ter se naučijo v praksi uporabljati pridobljena teoretična znanja.

Praktično izobraževanje pri rednih študentih 2019_20.pdf
Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na VSS SCNM_2019_za_objavo.pdf

Obr_P3_Vloga_za_priznavanje_znanja_pridobljenega_z_delom.docx


Anketni vprašalnik za mentorje v podjetju

Na spodnji povezavi se nahaja Anketni vprašalnik za mentorje v podjetju. Nato sledite navodilom anketnega vprašalnika.

Vprašalnik


Srečanje delodajalcev - 5. 12. 2019

V četrtek, 5. 12. 2019 smo gostili predstavnike delodajalcev, s katerimi sodelujemo v okviru praktičnega izobraževanja. Srečanja se je udeležilo približno 50 predstavnikov.
Po spoznavnem delu je sledilo skupno predavanje, v katerem smo predstavili zakonodajo na področju praktičnega izobraževanja, aktivnosti v okviru praktičnega izobraževanja in analizo aktivnosti v povezavi s praktičnim izobraževanjem ter načrte naše šole glede digitalnega poslovanja. Spoznali smo tudi značilnosti milenijcev, kaj od njih pričakovati oz. kako z njimi ravnati.

Po krajšem odmoru se je srečanje nadaljevalo z razgovori organizatorjev praktičnega izobraževanja po študijskih programih, ki jih izvajamo. Na smo med ostalim razpravljali tudi o:
  • terminu praktičnega izobraževanja,
  • pogojih opravljanja praktičnega izobraževanja,
  • obveznostih šole, študenta in podjetij v okviru praktičnega izobraževanja,
  • vsebini praktičnega izobraževanja,
  • možnostih večizmenskega dela,
  • pri programu Kozmetika so si gosti ogledali tudi praktične vaje pri manikiri.
Prvi odzivi predstavnikov delodajalcev so bili pozitivni, zelo do bili zadovoljni s srečanjem. Pohvalili so organiziranost šole, sodelovanje z delodajalci in strokovno pripravljenost večine naših študentov.
ZNAČILNOSTI MILENIJCEV

ANALIZA ANKET PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

FOTO UTRINKI
IMG 8445   IMG 8440   IMG 8455   IMG 8452   IMG 8447   KOZ2   KOZ1   ELE INF MEH   LOG   VOK