Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Praktično izobraževanje

V času praktičnega izobraževanja, ki je na vseh višjih strokovnih šolah obvezno in obsega 800 ur oz. kar 40 % študijskega programa, se študent uvede v delo pod budnim očesom mentorja. Mentorji, ki jih odlikujejo večletne delovne izkušnje na posameznem strokovnem področju, prenašajo dragocene spretnosti in znanja na študente ter jim pomagajo pri osebnem razvoju in razvoju karierne poti. Mentorstvo vključuje prenos znanja preko na izkustvu temelječega učenja. Je temeljna prednost višješolskega strokovnega študija, saj študentu omogoča, da se že med študijem kakovostno seznani z delovnimi nalogami, ki jih bo izvajal ob vstopu na trg dela.

Organizatorji PRI tabela 1 1024x596

Več informacij prejmete pri organizatorju praktičnega izobraževanja na svoji višji strokovni šoli.

Navodila za praktično izobraževanje:
Navodila za pridobitev ocene po opravljenem praktičnem izobraževanju:

Po opravljenem praktičnem izobraževanju v 1. letniku je potrebno napisati seminarsko nalogo po navodilih (Navodila za izdelavo pisnih izdelkov na VSS SCNM_2019_za_objavo.pdf) in jo predstaviti.

Po opravljenem praktičnem izobraževanju v 2. letniku je potrebno napisati dispozicijo diplomske naloge po navodilih. 

Obrazec za dispozicijo in navodila za izdelavo dispozicije se nahaja na zavihku Diplomski izpit/Navodila in obrazci


Vlogo za priznavanje znanja pridobljenega z delom najdete pri vsebinah Študijske komisije, pod sklopom "Obrazci za priznavanje".
_______________________________________________________________________________________
PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV ŠTUDENTOM PRI  DELODAJALCIH 2022/23

V sredo, 15. marca 2023, smo s podelitvijo potrdil o pedagoško-andragoškem izobraževanju zaokrožili štiridnevno sodelovanje. Delodajalcem so bile predstavljene vsebine zakonodaje in spodbudnega učnega okolja, značilnosti mladih generacij in komunikacije z njimi ter metodoloških pristopov pri prenašanju izkušenj in znanj študentom. Svoja spoznanja so udeleženci na izviren in zanimiv način predstavili s svojimi zaključnimi nalogami. S prijetnim druženjem in ob izmenjavi izkušenj smo po sami predstavitvi zaključnih nalog in podelitvi potrdil srečanje tudi zaključili.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji.


20  

19  

18  

18 (1)  

17

16  

15  

14  

13  

12 

11  

10  

6  

8  

3

8  

7  

6  

5  

3

4 (1)  

2 (3)Srečanje organizatorjev praktičnega izobraževanja in Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2021 Centra RS za poklicno izobraževanje s predstavniki podjetij

Na naši šoli smo 27. 9. 2021  v sodelovanju s Skupnostjo višjih strokovnih šol organizirali srečanje s predstavniki podjetij z namenom, da se pogovorimo o ustreznosti kompetenc naših diplomantov in študentov, ki opravljajo praktično izobraževanje  v podjetjih.

Srečanje je bilo namenjeno tudi mreženju in utrjevanju povezav višjih strokovnih šol s podjetji, izmenjavi informacij ter predstavitvi  primerov dobre prakse sodelovanja med podjetji in šolo. Delodajalcem smo pokazali rezultate ankete o zadovoljstvu študentov in delodajalcev glede praktičnega izobraževanja ter pojasnili možnosti sofinanciranja praktičnega izobraževanja za podjetja in delovanje kariernega centra. Možnosti sodelovanja pri nastajanju in prenovi višješolskih strokovnih programov in programov za izpopolnjevanja je predstavil predstavnik CPI RS. Sekretarka Skupnosti VSŠ je predstavila orodja za kakovostno izvedbo praktičnega izobraževanja in aplikacijo za ponudbo delovnih mest za prakso in zaposlitev.

IMG 20210927 110234   

IMG 20210927 105104   

IMG 20210927 105020   

IMG 20210927 104904   

IMG 20210927 103033   

IMG 20210927 092103   

IMG 20210927 090639Srečanje delodajalcev - 5. 12. 2019

V četrtek, 5. 12. 2019 smo gostili predstavnike delodajalcev, s katerimi sodelujemo v okviru praktičnega izobraževanja. Srečanja se je udeležilo približno 50 predstavnikov.
Po spoznavnem delu je sledilo skupno predavanje, v katerem smo predstavili zakonodajo na področju praktičnega izobraževanja, aktivnosti v okviru praktičnega izobraževanja in analizo aktivnosti v povezavi s praktičnim izobraževanjem ter načrte naše šole glede digitalnega poslovanja. Spoznali smo tudi značilnosti milenijcev, kaj od njih pričakovati oz. kako z njimi ravnati.

Po krajšem odmoru se je srečanje nadaljevalo z razgovori organizatorjev praktičnega izobraževanja po študijskih programih, ki jih izvajamo. Na smo med ostalim razpravljali tudi o:
  • terminu praktičnega izobraževanja,
  • pogojih opravljanja praktičnega izobraževanja,
  • obveznostih šole, študenta in podjetij v okviru praktičnega izobraževanja,
  • vsebini praktičnega izobraževanja,
  • možnostih večizmenskega dela,
  • pri programu Kozmetika so si gosti ogledali tudi praktične vaje pri manikiri.
Prvi odzivi predstavnikov delodajalcev so bili pozitivni, zelo do bili zadovoljni s srečanjem. Pohvalili so organiziranost šole, sodelovanje z delodajalci in strokovno pripravljenost večine naših študentov.
ZNAČILNOSTI MILENIJCEV

ANALIZA ANKET PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

FOTO UTRINKI
IMG 8445   

IMG 8440   

IMG 8455   

IMG 8452  

IMG 8447   

KOZ2   

KOZ1   

ELE INF MEH   

LOG   

VOK