Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Lesarstvo

naziv strokovne izobrazbe: inženir lesarstva / inženirka lesarstva

_________________________________________________________________________

Višješolski študijski program Lesarstvo temelji na poznavanju tehnologije na različnih področjih lesarstva. Študentje pridobijo generične in poklicno specifične kompetence s strokovnega področja ter si oblikujejo odločnost, samozavest in profesionalnost pri reševanju strokovnih problemov. Naučijo se samostojno načrtovati terminski plan in organizirati potrebne aktivnosti za učinkovito delo kakor tudi načrtovati, organizirati in voditi tehnološke procese predelave, obdelave in uporabe lesa ter lesnih tvoriv. Diplomant študijskega programa Lesarstvo zna zagotavljati kakovost delovnih procesov in izvajati izbor ter pregled izdelkov, skrbeti za racionalno rabo energije, materiala in časa.

V sklopu obveznih vsebin študentje pridobijo kompetence in znanja iz osnovnih področij lesarstva, organizacije dela, poslovnega komuniciranja, osnov ekonomije in podjetništva ter marketinga in uporabe informacijske tehnologije. Ta znanja jim pomagajo razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje, hkrati pa študentje razvijajo kompetence, potrebne za vodenje administrativnih procesov v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in zagotavljanja vzdrževanja delovnih sredstev in opreme.

Izbirna modula omogočata pridobitev poglobljenega znanja na posameznih področjih. V modulu Primarna predelava in lesna gradnja je poudarek na področjih energetskih postopkov in tehnologij v lesarstvu ter na oblikovanju in konstruiranju lesnih gradenj. V modulu Finalna predelava študentje poglobijo svoja znanja na področjih računalniško podprtega konstruiranja izdelkov ter umetniškega obdelovanja lesa.

Utrip iz šolskih delavnic:

0092

0089

0097

0114

0116