Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Programi usposabljanja MUNERA 3

Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja na projektu Munera 3 

Glavni namen usposabljanja na Šolskem centru Novo mesto je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Izvajamo programe usposabljanje in izpopolnjevanja, ki jih pripravimo skupaj s podjetji. Pripravljene programe mora potrditi Programski odbor projekta in Svet Šolskega centra Novo mesto. Tako pripravljeni in potrjeni programi so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj, generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Programi imajo minimalno 50 ur organiziranega usposabljanja. Udeleženci po uspešno končanem usposabljanju prejmejo potrdilo na katerem so izpisane osvežene, nadgrajene ali nove kompetence iz programa usposabljanja.

V projekt se lahko vključijo zaposlene osebe ne glede na starost in stopnjo izobrazbe s tem, da imajo prednost zaposleni, ki so manj izobraženi in starejši kot 45 let.

Vse aktivnosti, ki jih financiramo v projektu, morajo biti za zaposlenega v celoti brezplačne in ne smejo biti sofinancirane iz drugih projektov. Financiramo lahko aktivnosti do leta 2022.

V skupini za izvedbo usposabljanja je lahko od 12 do 20 udeležencev usposabljanja. Projektne aktivnosti se lahko izvajajo v različnih oblikah in na različnih mestih – tako kot je to zapisano v sprejetem programu usposabljanja.

Pri izvajanju projekt želimo aktivno sodelovati s podjetji in zavodi (delodajalci), katerem je projekt namenjen.

V podjetju ali na zavodu lahko izvedemo usposabljanje po sprejetih programih. V primeru posameznih prijav sestavimo skupino in jo izvedemo na Šolskem centru Novo mesto.

Progam usposabljanja lahko pripravimo skupaj s podjetji. V izvedbi sodelujejo predavatelji in učitelji Šolskega centra Novo mesto, lahko pa tudi strokovnjaki iz podjetjih, ki imajo za izvedbo specifičnega usposabljanja za podjetja ustrezna znanja. 

V času epidemije izvajamo določene programe tudi na daljavo. Za izvedbo na daljavo imamo trenutno pripravljene in potrjene 4 programe:

 • Uporaba elektronske preglednice v računovodstvu in analitiki v podjetju – e-oblika,
 • Elektronska preglednica v tehnologiji in vodenju kakovosti v podjetju – e-oblika,
 • Učinkovite strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu s pomočjo mediacije – e-oblika,
 • Uspešna prijava in izvedba projekta – e-oblika.

Potrjeni programi usposabljanja, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto ali v podjetju:

 • CNC operater 
 • 3D modeliranje CATIA 
 • Tehnike varjenja po TIG, MIG-MAG, postopku 
 • Uporaba elektronske preglednice v računovodstvu in analitiki v podjetju 
 • Elektronska preglednica v tehnologiji in vodenju kakovosti v podjetju,
 • Risanje in konstruiranje z računalnikom CAD (ACAD),
 • Usposabljanje za voznika viličarja in elektrovozička,
 • Usposabljanje za upravljavca dvižne ploščadi,
 • Računalniško podprta organizacija in vodenje proizvodnje v lesarstvu,
 • CNC obdelava v lesarstvu,
 • Klasične elektroinštalacije v mobilnih hiškah,
 • Načrtovanje ter izvedba elektropnevmatskih rešitev, programiranja ter zajema podatkov s stroja (MES),
 • Pametne instalacije/mikrokrmilniki – začetni,
 • Pametne instalacije/mikrokrmilniki – nadaljevalni,
 • Predelava plastičnih mas s postopkom brizganja,
 • Vododvodni sistemi,
 • Elektrotehnika in avtomatizacija na avtomatiziranih procesih v podjetju,
 • Strojništvo za nestrojnike,
 • Vzdrževalec orodij,
 • Vzdrževalec strojev v proizvodnji,
 • Vzdrževanje tehnološkega procesa,
 • Sodobni logistični procesi v podjetju,
 • Uspešna prijava in izvedba projekta,
 • Uspešna poslovna komunikacija za vodenje,
 • Učinkovita organizacija samostojnega dela vodje in njegovih sodelavcev v podjetju,
 • Učinkovito vodenje informativno delovnih sestankov v podjetju,
 • Izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja na delovnem mestu,
 • Pospeševanje prodajne uspešnosti podjetja,
 • Učinkovite strategije za reševanje konfliktov na delovnem mestu s pomočjo mediacije.
Programe usposabljanja lahko predstavimo v vašem podjetju. Že potrjene programe lahko v izvedbi prilagodimo do 20%. Če pa s prilagoditvijo ne moremo pokriti vaših potreb lahko skupaj z vami pripravimo nov program.

Vse informacije lahko pridobite na Šolskem centru Novo mesto:


mm3