Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Arhiv: Programi usposabljanja MUNERA 3

Glavni namen usposabljanja na Šolskem centru Novo mesto je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 


Izvajamo programe usposabljanje in izpopolnjevanja, ki jih pripravimo skupaj s podjetji. Pripravljene programe mora potrditi Programski odbor projekta in Svet Šolskega centra Novo mesto. Tako pripravljeni in potrjeni programi so namenjeni poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj, generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Programi imajo minimalno 50 ur organiziranega usposabljanja. Udeleženci po uspešno končanem usposabljanju prejmejo potrdilo na katerem so izpisane osvežene, nadgrajene ali nove kompetence iz programa usposabljanja.

V projekt se lahko vključijo zaposlene osebe ne glede na starost in stopnjo izobrazbe. Pri tem, da imajo prednost zaposleni, ki so manj izobraženi in starejši kot 45 let.

Vse aktivnosti, ki jih financiramo v projektu, morajo biti za zaposlenega v celoti brezplačne in ne smejo biti sofinancirane iz drugih projektov. Financiramo lahko aktivnosti do leta 2022.

V skupini za izvedbo usposabljanja je lahko od 12 do 20 udeležencev usposabljanja. Projektne aktivnosti se lahko izvajajo v različnih oblikah in na različnih mestih – tako kot je to zapisano v sprejetem programu usposabljanja. Pri izvajanju projekta želimo aktivno sodelovati s podjetji in zavodi (delodajalci), katerem je projekt namenjen. V podjetju ali na zavodu lahko izvedemo usposabljanje po sprejetih programih. V primeru posameznih prijav sestavimo skupino in jo izvedemo na Šolskem centru Novo mesto. Progam usposabljanja lahko pripravimo skupaj s podjetji. V izvedbi sodelujejo predavatelji in učitelji Šolskega centra Novo mesto, lahko pa tudi strokovnjaki iz podjetjih, ki imajo za izvedbo specifičnega usposabljanja za podjetja ustrezna znanja. 

Potrjeni programi usposabljanja, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto ali v podjetju:

Programe usposabljanja lahko predstavimo v vašem podjetju. Že potrjene programe lahko v izvedbi prilagodimo do 20%. Če pa s prilagoditvijo ne moremo pokriti vaših potreb lahko skupaj z vami pripravimo nov program.

Vse informacije lahko pridobite na Šolskem centru Novo mesto:

Projekt Munera je potekal od 1. 6. 2018 do 30. 9. 2022.


mm3