MUNERA3

mm3


Šolski center Novo mesto, je kot konzorcijski partner projekta MUNERA 3, začel z izvajanjem aktivnosti projekta “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022”. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi na območju celotne Slovenije. 

  • Programi usposabljanj in izpopolnjevanj, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole – namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti. Krajši programi, ki trajajo do 50 ur.
Šolski center Novo mesto je eden od konzorcijih partnerjev v skupnem projektu MUNERA 3, ki pokriva celotno Slovenijo. V projektu si je zagotovil nekaj več kot 1 mio. sredstev za celotno trajanje projekta. Sredstva lahko porabi za financiranje projektih aktivnosti za zaposlene v regiji JVS. Na porabo sredstev so vezane vključitve zaposlenih v projektne aktivnosti.

V projekt se lahko vključijo zaposlene osebe ne glede na starost in stopnjo izobrazbe s tem, da imajo prednost zaposleni, ki so manj izobraženi in starejši kot 45 let.

Vse aktivnosti, ki jih financiramo v projektu, morajo biti za zaposlenega v celoti brezplačne in ne smejo biti sofinancirane iz drugih projektov. Financiramo lahko aktivnosti do leta 2022.

Projekt omogoča pripravo programov usposabljanja skupaj s delodajalci za potrebe delodajalcev. Program se pripravi skupaj po navodilih projekta. Po sprejetju postane program javno veljaven in se lahko izvaja, s tem da ga je potrebno v celoti izvesti s sredstvi projekta. Za ta usposabljanja ima projekt 6,15 Euro na uro izvedenega usposabljanja na osebo. V skupini je lahko od 15 do 20 udeležencev usposabljanja. Po končnem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju, kjer so naveden kompetence ali izboljšanje kompetenc, ki so jih dobili na usposabljanju. Projektne aktivnosti se lahko izvajajo v različnih oblikah in na različnih mestih – tako kot je to zapisano v sprejetem programu usposabljanja.

Pri izvajanju projekt želimo aktivno sodelovati s podjetji in zavodi (delodajalci), katerem je projekt namenjen.

Vse informacije lahko pridobite na Šolskem centru Novo mesto: 

Programi, ki jih je potrdil programski svet in svet zavoda Šolski center Novo mesto in se izvajajo: