Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Dogodki in projektne aktivnosti

projekta MC.VET – Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja


projekt MC VET
   222
   19. februar 2024
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU INFORMATIVNI DAN ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO
17 info dan stojnica photo 2024 02 16 10 52 44    16  na stojnici IMG 20240216 084318    16 info dan MC VET photo 2024 02 16 10 52 45 
Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Informativni dan Šolskega centra Novo mesto, ki je potekal
 16. in 17. februarja 2024. 
Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT INFORMATION DAY OF THE SCHOOL CENTER NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Novo mesto School Center Information Day event 
16th and 17th February 2024.
We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Centre Novo mesto.   12. februar 2024
Časopis POVEZANI S ŠOLSKIM CENTROM NOVO MESTO 

   16  Povezani a        16  Povezani b

Povezani s Šolskim centrom Novo mesto je brezplačni časopis kot informator za pomoč pri izbiri poklica ter obveščanje občank in občanov o programih in aktivnostih, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto.

V tokratni izdaji smo izvedli tudi promocijo projekta MC.VET.
Vabljeni k branju.  


Newspaper ASSOCIATED WITH SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Associated with the School Centre Novo mesto is a free newspaper information tool to help choose a profession and inform citizens about the programs and activities carried out at the School Center Novo mesto.

In this edition, we also promoted the MC.VET project. 
You are welcome to read.

   29. januar 2024
VABLJENI NA INFORMATIVNI DAN 2024 
15  ID2024 event B
Spoštovani, 
vabimo vas na Informativni dan Šolskega centra Novo mesto, ki bo potekal v:
* petek, 16. februarja 2024 ob 9.00 in ob 15.00 uri
* soboto, 17. februarja 2024 ob 9.00.
Na informativnem dnevu bomo predstavili projekt MC.VET ter izvajali projektne aktivnosti. Več informacij v vabilu.
Dobrodošli.

INVITATION TO AN INFORMATION DAY 2024

Dear,
we invite you to the Information Day of the School centre Novo mesto, which will be held on:
* Friday, 16th February 2023 at 9:00 a.m. and 3:00 p.m.
* Saturday, 17th February 2023 at 9:00 a.m.
We will also present the MC.VET project and training  and project activities. More information in the invitation.
Welcome.

           22. januar 2024
PROJEKTNO SREČANJE IN PLA3

Spoštovani, 
v okviru projekta MC.VET: Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja 
se bomo udeležili tretjega delovnega srečanja projektnih partnerjev in PLA3, katerega bosta gostila naša projektna partnerja iz Črne Gore od 20. februarja do 21. februarja 2024 v Podgorici. 

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. Spremljajte nas. 


PARTNER MEETING AND PLA3

Dear,
at the project MC.VET:  Microcredentials – A new Path for Capacity Building in VET we will take part on the third working meeting of project partners and PLA3, which will be hosted by our project partners from Montenegro from 20th February to 21st February 2024 in Podgorica.

We are attaching the program.
We will announce more about the events at the event soon. Follow us.

   16. januar 2024
SESTANEK PROJEKTNEGA KONZORCIJA

                                                       1  Screen Shot 2024 01 16 at 15 34 23      1  Screen Shot 2024 01 16 at 15 34 40

16. januarja je potekalo srečanje projektnih partnerjev z namenom analize dinamike izvajanja projekta in načrtovanja nadaljnjih aktivnosti, predvsem z namenom analize delovnih skupin za opredelitev mikrokreditov v partnerskih državah.

Ugotovili smo, da z izvajanjem projektnih aktivnosti sledimo planu aktivnosti projekta MC.VET.


PROJECT CONSORTIUM MEETING 

On January 16th, a meeting of project partners was held in order to analyze the dynamics of project implementation and plan further activities, especially to analyse working groups definition of microcredentials in partner countries. 

We found that by implementing project activities we are following the activity plan of the MC.VET project.


   15. december 2023
PROJEKTNO PARTNERSKO SREČANJE 

                                                            22  Screen Shot 2023 12 15

15. decembra 2023 je potekalo redno delovno srečanje projektnih partnerjev.
Tema sestanka so aktivnosti delovnega paketa WP2: nacionalne PLA, nacionalne analize in delovne skupine za definiranje mikro kvalifikacij ter WP6: promocijske aktivnosti projekta.
Ugotovili smo, da aktivnosti izvajamo skladno s projektnim načrtom.

PROJECT PARTNERS MEETING

On 15th December 2023 a regular working meeting of the project partners took place.
The topics of the meeting are the activities of  working package WP2: national PLA, national analyzes and working groups for defining micro-evidences (micro-qualifications) and dissemination activities of the WP6 project.
We found that the activities are carried out in accordance with the project plan.   23. november 2023
ZAHVALA OB OBISKU NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

                         19  photo 2023 11 22 16 05 09     20  Radio Krka  foto     20  Radio Krka  foto dvorana

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za obisk na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023. 

Veseli nas, da ste nas obiskali ter nam s tem dali priložnost, da pokažemo svoje delo in aktivnosti. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano pozornost in zanimanje ob stojnici mednarodnih razvojnih projektov, ki jih izvajamo na Šolskem centru Novo mesto. 

THANKS FOR VISITING THE EVENT OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO

Dear,
thank you for visiting the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We are glad that you visited us and gave us the opportunity to show our work and activities.
We would like to thank you for your attention and interest at the stand of international development projects that we implement at the School Center Novo mesto.

  22. november 2023
DOGAJANJE NA DOGODKU DAN ODPRTIH VRAT ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO

Spoštovani, 

vabimo vas, da si ogledate dogajanje na dogodku Dan odprtih vrat Šolskega centra Novo mesto 22. novembra 2023

O nas poročali tudi na Radiu Krka ter televiziji Vaš kanal.

Obiskovalci so bili navdušeni nad prikazanim dogajanjem. 


EVENTS AT THE OPEN DOOR DAY EVENT OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

Dear,
we invite you to see what was happening at the Open Day event of the School Centre Novo mesto on 22nd November 2023.

We were also reported on Radio Krka and TV Vaš kanal.

The visitors were impressed by the events shown.

    15. november 2023
SESTANEK PROJEKTNEGA KONZORCIJA

                                                      13  Screen Shot 2023 11 15 at 14 16 26

15. novembra 2023 je potekal sestanek projektnih partnerjev z namenom analize dinamike izvajanja projekta in načrtovanja nadaljnjih aktivnosti.
Aktivnosti Posta PLA se uspešno izvajajo v vseh partnerskih državah in definirane so delovne skupine za definiranje mikrokreditov v partnerskih državah.

Na sestanku je bilo ugotovljeno, da lahko delovne skupine pristopijo k opredelitvi mikrokreditov v nacionalnih okvirih.


PROJECT CONSORTIUM MEETING 

On November 15th 2023 a meeting of project partners was held in order to analyze the dynamics of project imeplementaction an plan further activities. 
Posta PLA activities are successfully implemented in all partner countries and working groups are defined for defining microcredentials in partner countries. 

At the meeting, it was noted that the working groupas can start defining microcredentials in national frameworks. 

    14. november 2023
VABILO NA DAN ODPRTIH VRAT  ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO 

Na Šolskem centru Novo mesto bomo 22. novembra 2023 od 11. do 18. ure organizirali dogodek Dan odprtih vrat. 

Na dogodku bomo predstavili projekt MC.VET: Mikrokrediti - nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja. Predstavljeni bodo tudi vsi poklici, za katere izobražujemo na Šolskem centru Novo mesto.

Še več o dogodku si lahko preberete v vabilu.
Prijazno vabljeni.

INVITATION TO THE OPEN DOOR DAY OF THE SCHOOL CENTRE NOVO MESTO 

On 22th November 2023, from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., we will organize an Open House event at the School Centre Novo mesto .

At the event, we will present the MC.VET project: IMicrocredentials - A New Path for Capacity Building in VET. All professions for which we train at the School Centre Novo mesto  will also be presented.

More about the event you can read in the invitation.
You are welcome.
    9. november 2023
NACIONALNI DOGODEK POST PLA2

10  photo 2023 11 8 POST PLA2  predstavitev     10  photo 2023 11 8 post pla2  2     10  photo 2023 11 8 post pla2  3     9  photo materiali post PLA2

V sredo, 8. novembra 2023, smo v Rimskih Toplicah izvedli nacionalni dogodek post PLA2. Dogodka se je udeležilo 25 udeležencev iz različnih institucij.

Uvod v delavnico je bila predstavitev »Mikrodokazila (micro-credentials) v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Predstavitev je izvedel Tomaž Pintarič. 

V okviru nacionalnega dogodka smo se pogovorili in izmenjali znanja in izkušnje, ki jih imamo z uvedbo mikrodokazil v poklicnem izobraževanju v Sloveniji. 
Spregovorili smo o možnostih uvajanja mikrodokazil v slovenski izobraževalni sistem; ter katere obvezne elemente naj bi imelo mikrodokazilo. Glede umeščanja mikrodokazil v Slovensko ogrodje kvalifikacij smo ugotovili, da obstajajo nerešena vprašanja in možnosti kako bi to naredili - predvsem v odnosu do stebrov ogrodja kvalifikacij.  

Predstavili smo naloge delovne skupine in metodologijo, ki jo bo uporabila za svoje delo. Glavna naloga delovne skupine je definiranje mikrodokazila na nacionalni ravni. 

NATIONAL EVENT POST PLA2

On Wednesday, 8th November 2023, we held a national post PLA2 event in Rimske Toplice. 25 participants from various institutions took part in the event.

The introduction to the workshop was the presentation of "Micro-credentials in vocational and professional education". The presentation was made by Tomaž Pintarič.

As part of the national event, we discussed and exchanged the knowledge and experience we have with the introduction of micro-evidence in vocational education in Slovenia.
We talked about the possibilities of introducing micro-evidence into the Slovenian education system; and which mandatory elements the micro-evidence should have. Regarding the placement of micro-evidence in the Slovenian qualifications framework, we found that there are unresolved issues and possibilities of how to do it - especially in relation to the pillars of the qualifications framework.

We presented the tasks of the working group and the methodology it will use for its work. The main task of the working group is to define micro-evidence at the national level.

    8. november 2023
PREDSTAVILI SMO PROJEKT NA NACIONALNI STROKOVNI KONFERENCI

                   8  konferenca   8  konferenca 3   8  konferenca 2   8  predstavitev prispevka

V sredo in četrtek, 8. in 9. novembra 2023 je v Rimskih Toplicah potekala 4. nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja. Konferenca je potekala pod sloganom Človek potrebuje tehnologijo ali tehnologija potrebuje človeka? Prilagamo program konference.
Zbrane je z uvodnim nagovorom navdušil nekdanji predsednik republike Slovenije Borut Pahor. 

V sklopu konference smo 8. novembra 2023 predstavili projekt MC.VET: Mikrokrediti - nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja. Več kot 100 strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju smo predstavili projekt in naše projektne aktivnosti. Udeleženci so bili navdušeni nad prikazanimi vsebinami.

Pripravili smo tudi prispevek Mikrodokazila (micro-credentials) v poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki je objavljen v zborniku, od strani 337 do 348. 

WE PRESENTED THE PROJECT AT A NATIONAL PROFESSIONAL CONFERENCE

On Wednesday and Thursday, November 8th and 9th 2023, the 4th national professional conference Creative Learning Environments took place in Rimske Toplice. The conference was held under the slogan Man needs technology or does technology need man? The conference program  is attached.
The former President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor, impressed the audience with his opening address.

As part of the conference, on the 8th of November 2023 we presented the project MC.VET: Microcredentials - A New Path for Capacity Building in VET. We presented the project and our project activities to more than 100 experts in education. The participants were impressed by the displayed content. 

We also prepared a paper Microevidences (micro-credentials) in vocational and professional education, which is published in the collection of papers, from pages 337 to 348.

    6. november 2023
KREATIVNA UČNA OKOLJA 

Spoštovani, 
vabimo vas, da se nam pridružite na nacionalni strokovni konferenci Kreativna učna okolja, ki bo potekala v Rimskih Toplicah 8. in 9. novembra 2023

Na konferenci bomo 8. 11. 2023 predstavili prispevek o projektu MC.VET: Mikrokrediti - nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja. 
Prilagamo program

Vljudno vabljeni.
Pridružite se nam.


CREATIVE LEARNING ENVIRONMENTS

Dear,
we invite you to join us at the national professional conference Creative Learning Environments, which will take place in Rimske Toplice on 8th and 9th November 2023.

At the conference on 8th November 2023 we will present a paper on the project MC.VET: Microcredentials - A New Path for Capacity Building in VET
We are attaching the program.

You are welcome.
Join us.
    27. oktober 2023 
VABILO NA NACIONALNI DOGODEK POST PLA2

v okviru projekta MC.VET: Mikrokrediti - nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja vas vabimo, da se udeležite nacionalnega dogodka National post peer-learning-acitivty2, kjer bi se radi pogovorili, izmenjali znanja in izkušnje, ki jih imamo za uvedbo mikrokreditov v poklicnem izobraževanju v Sloveniji.

Srečanje bo potekalo 8. novembra 2023 v Rimskih Toplicah, s pričetkom ob 13. uri
Več podrobnosti je razvidnih iz vabila in dnevnega reda srečanja. 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite. 


INVITATION TO THE NATIONAL POST PLA2 EVENT

In the framework of the project MC.VET: Microcredentials - A New Path for Capacity Building in VET, we invite you to participate in the national event National post peer-learning-acitivty2, where we would like to discuss, exchange and share our knowledge and experiences on the introduction of micro-credits in vocational education in Slovenia.

The meeting will take place on 8th November 2023 in Rimske Toplice, starting at 1 p.m. 
More details can be found in the invitation and  agenda.

You are welcome to join us.

    17. oktober 2023
SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA
                                                                            5  project partners meeting 2
16. oktobra je potekal sestanek projektnih partnerjev, da bi analizirali dinamiko izvajanja projekta in načrtovali nadaljnje aktivnosti.

Aktivnosti po PLA uspešno izvajamo v vseh partnerskih državah. Določene so delovne skupine za definiranje mikrodokazil v partnerskih državah. Na srečanju je bilo ugotovljeno, da se lahko začne razvoj metodologije za oblikovanje mikrokreditov v partnerskih državah.

PROJECT PARTNERS MEETING

On October 16th a meeting of project partners was held in order to anlyze the dynamics of project implementation and plan further activities. 

Post PLA activities are successfully implemented in all partner countries. Working groups are defined for defining micro-credentials in partner countries. At the meeting, it was noted that the development of a methodology for the creation of microcredentials in partner countries can be started. 

    14. september 2023
DOGAJANJE NA PROJEKTNEM DELOVNEM SREČANJU IN PLA2 
    12 9  togehter    12 9  OU Croatia 1   13 9  BiH  1   139 MI~2                                                                13 9  Montenegro 1   13 9  OU Croatia   13 9  Serbia 1

Na Šolskem centru Novo mesto smo 12. ter 13. septembra 2023 gostili drugo delovno srečanje projektnih partnerjev projekta MC.VET in PLA2 (peer-learning-activity). 
Srečanja smo se udeležili vsi predstavniki sedmih sodelujočih partnerjev projekta ter gosti.

Na delovnem srečanju je sodelovalo preko 30 predstavnikov srednjih strokovnih šol, izobraževalnih zavodov iz partnerskih držav, univerze, ministrstev za izobraževanje ter delo, agencij in zavodov za kvalifikacije ter kakovost poklicnega izobraževanja. 
Več o dogajanju si lahko preberete v priloženem zapisniku.
Nekaj utrinkov si lahko pogledate iz priloženih fotografij. 

Delovno srečanje je bilo zelo uspešno. 

EVENTS AT THE PROJECT WORK MEETING AND PLA2

On 12th and 13th September 2023 we hosted the second working meeting of project partners of the MC.VET  and PLA2 (peer-learning-activity) project at the School centre Novo mesto.
The meeting was attended by all representatives of the seven participating project partners and guests.

More than 30 representatives of vocational secondary schools, educational institutions from partner countries, universities, ministries of education and labor, agencies and institutions for qualifications and the quality of vocational education participated in the working meeting.
You can read more about the event in the attached minutes.
You can see some glimpses from the attached photos.

The working meeting was very successful.

    5. september 2023
PROJEKTNO SREČANJE IN PLA2

Spoštovani, 

v okviru projekta MC.VET: Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja 
bomo na Šolskem centru Novo mesto od 12. do 13. septembra 2023 gostili drugo delovno srečanje projektnih partnerjev in PLA2

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. Spremljajte nas. 


PARTNER MEETING AND PLA2

Dear,

at the project MC.VET:  Microcredentials – A new Path for Capacity Building in VET we will host the second working meeting of project partners and PLA2 (Peer-learning-Activity) at the School Centre Novo mesto, which will take place from 12th to 13th September 2023.

We are attaching the program.
We will announce more about the events at the event soon. Follow us.

  6. julij 2023
EVROPSKO LETO SPRETNOSTI 2023
                                                                    1  SL European Year Skills v1        1  eys logo unofficial

Zakaj evropsko leto znanj in spretnosti?
Evropska komisija je sprejela predlog o razglasitvi leta 2023 za evropsko leto spretnosti, da bi vseživljenjskemu učenju dala nov zagon

Glavni cilji: 
Spodbujanje naložb v usposabljanje in izpopolnjevanje, omogočanje ljudem, da ostanejo na delovnem mestu ali najdejo nove;
Zagotavljanje znanj in spretnosti, ki ustrezajo potrebam delodajalcev, s tesnim sodelovanjem s socialnimi partnerji in podjetji;
Usklajevanje želja in naborov znanj in spretnosti ljudi s priložnostmi na trgu dela, zlasti za zeleni in digitalni prehod ter gospodarsko okrevanje;
Privabljanje ljudi iz držav zunaj EU s potrebnimi znanji in spretnostmi.

Več kot tri četrtine podjetij v EU poroča o težavah pri iskanju delavcev s potrebnimi spretnostmi, osnovnih digitalnih spretnosti pa nimajo štirje od desetih odraslih. Mnogi poklici so deficitarni, ženske pa so premalo zastopane v tehnoloških poklicih in povezanih študijskih programih. EU si zato prizadeva, da bi se usposabljanja vsako leto udeleževalo 60 % odraslih, vsaj 80 % pa naj bi jih do leta 2030 imelo osnovne digitalne spretnosti.

Leto se je začelo 9. maja 2023 in bo trajalo 12 mesecev.  Več informacij pridobite tukaj
Bodite navdihnjeni, se vključite, se usposobite. 

EUROPEAN YEAR OF SKILLS 2023

Why the European Year of Knowledge and Skills?
The European Commission has adopted a proposal to declare 2023 the European Year of Skills to give lifelong learning a new impetus.

Main objectives:
• Encouraging investment in training and development, enabling people to stay in jobs or find new ones;
• Providing knowledge and skills that meet the needs of employers through close cooperation with social partners and companies;
• Matching people's aspirations and skill sets with labor market opportunities, especially for the green and digital transition and economic recovery;
• Attracting people from countries outside the EU with the necessary knowledge and skills.

More than three-quarters of EU companies report difficulty finding workers with the necessary skills, and four out of ten adults lack basic digital skills. Many occupations are in short supply, and women are underrepresented in technology occupations and related degree programs. The EU is therefore aiming for 60% of adults to participate in training every year, and at least 80% of them should have basic digital skills by 2030.

The year started on May 9 and will last 12 months. Get more information here
Get inspired, get involved, get trained.

  19. 6. 2023
ANALIZA MOŽNOSTI UVAJANJA MIKROKVALIFIKACIJE V SLOVENIJI

Na osnovi nacionalnega srečanja Peer-learning-activity: Primeri in izkušnje z mikrokrediti, ki je potekal 18. maja 2023 na Šolskem centru Novo mesto ter izvedene raziskave stanja v Sloveniji na področju mikrokreditov, smo pripravili analizo možnosti uvajanja mikrokvalifikacije v Sloveniji. 

Ugotovili smo, da v Sloveniji razumemo mikrokvalifikacijo kot mikrodokazilo.
V Sloveniji je glede opredelitve mikrodokazil in samega koncepta trenutno še veliko nejasnosti. V opredelitvi ni jasno, kdaj neko potrdilo o usposabljanju predstavlja mikrodokazilo. Pojavlja se dilema, do katere ravni še govorimo o mikrodokazilih, od kod naprej pa gre za specifična usposabljanja, ki niso prenosljiva izven podjetij/organizacij in ne vključujejo preverjanja. Postavlja se vprašanje, ali bi morala biti mikrodokazila omejena z vstopnimi pogoji ali prosto dostopna.

Kot primere mikrodokazil se navajajo nekatere vrste kvalifikacij, ki so že vključene v SOK, kot so npr. dodatne kvalifikacije, študijski programi za izpopolnjevanje ... Hkrati pa opozarjajo, da obstaja široka paleta krajših usposabljanj na trgu dela, ki niso vključena v SOK. Mnenja glede smiselnosti umeščanja mikrodokazil v SOK so deljena. Mnenja so tudi, da bi bila umestitev mikrodokazil v SOK smiselna z vidika transparentnosti, kakovosti, zaupanja, vendar je treba ob tem vzpostaviti jasne relacije do ostalih kvalifikacij ter poskrbeti, da postopki umeščanja ne bodo preveč birokratski. Glede načina umeščanja v SOK se predlogi prav tako razlikujejo, od umeščanja v obstoječe stebre do vzpostavitve četrtega stebra.

Več ugotovitev si lahko preberete v priloženem dokumentu Analiza


ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF INTRODUCING MICROQUALIFICATIONS IN SLOVENIA

On the basis of the national meeting Peer-learning-activity: Examples and experiences with microcredits, which took place on May 18, 2023 at the Novo mesto School Center and the conducted research on the situation in Slovenia in the field of microcredits, we have prepared an analysis of the possibility of introducing microqualifications in Slovenia.

We found that in Slovenia we understand micro-qualification as micro-evidence.
In Slovenia, there is still a lot of ambiguity regarding the definition of micro-evidence and the concept itself. The definition is unclear as to when a training certificate constitutes a micro-credential. The dilemma arises to what level we are still talking about micro-evidence, and from where onward it is about specific trainings that are not transferable outside companies/organizations and do not include verification. The question arises whether micro-evidence should be restricted by entry conditions or freely available.

As examples of micro-evidence, some types of qualifications that are already included in the SOK, such as e.g. additional qualifications, study programs for improvement... At the same time, they point out that there is a wide range of shorter training courses on the labor market that are not included in SOK. Opinions regarding the reasonableness of placing microevidence in the SOK are divided. There are also opinions that the placement of micro-evidence in the SOK would make sense from the point of view of transparency, quality, trust, but at the same time it is necessary to establish clear relationships with other qualifications and ensure that the placement procedures are not too bureaucratic. Regarding the method of placement in SOK, the proposals also differ, from placement in existing pillars to the establishment of a fourth pillar.

You can read more findings in the attached document Analysis.

  12. 6. 2023
LETAK PROJEKTA 

Spoštovani, 

V okviru projekta MC.VET smo pripravili letak projekta. 
Vabimo vas, da si ga pogledate: letak

PROJECT FLYER

Dear,

As part of the MC.VET project, we have prepared a project flyer.
We invite you to take a look at it: flyer.

          19. 5. 2023
DOGODEK: PRIMERI IN IZKUŠNJE Z MIKROKREDITI

V okviru projekta MC.VET je 18. maja 2023 na Šolskem centru Novo mesto potekal nacionalni dogodek Peer-learning-activity: Primeri in izkušnje z mikrokrediti. Srečanja so se udeležili predstavniki CPI, andragoškega zavoda, znanstvenega in tehnološkega središča, podjetij, obrtne zbornice ter učitelji strojništva. 

Cilj druženja udeležencev je spoznavanje projektnih aktivnosti ter medsebojno sodelovanje vseh akterjev z namenom, da se z izmenjavo mnenj in izkušenj ter skupnim prispevkom projekt uspešno izvede v zadovoljstvo vseh udeležencev. 

Ugotovili smo, da v Sloveniji razumemo mikrokvalifikacijo kot mikrodokazilo
Izpostavljena je bila upravičenost uvajanja mikrodokazil v sistem usposabljanj, pri čemer so deljena mnenja glede smiselnosti umestitve mikrodokazil v Slovensko ogrodje kvalifikacij. 

Nekateri udeleženci so mnenja, da bi bila umestitev mikrodokazil v SOK smiselna z vidika transparentnosti, kakovosti, zaupanja, vendar je treba ob tem vzpostaviti jasne relacije do ostalih kvalifikacij ter poskrbeti, da postopki umeščanja ne bodo preveč birokratski. Glede načina umeščanja v SOK se predlogi prav tako razlikujejo: od umeščanja v obstoječe stebre do vzpostavitve četrtega stebra.

Več ugotovitev bomo strnili v Analizi, ki jo bomo pripravili v kratkem. 


EVENT: EXAMPLES AND EXPERIENCES WITH MICRO-CREDITS

As part of the MC.VET project, the national event Peer-learning-activity: Examples and experiences with microcredits took place on May 18th 2023 at the School Centre Novo mesto. The meeting was attended by representatives of the Institute of the Republic of Slovenia for vocational education and training, the Institute of Andragogy, the Science and Technology Center, companies, the Chamber of Crafts, and mechanical engineering teachers.

The aim of the gathering of the participants is to get to know the project activities and mutual cooperation of all actors with the aim of successfully implementing the project to the satisfaction of all participants through the exchange of opinions and experiences and joint contribution.

We found that in Slovenia we understand micro-qualification as micro-evidence.
The justification of introducing micro-evidence into the training system was highlighted, with divided opinions regarding the reasonableness of placing micro-evidence in the Slovenian qualification framework (SQF).

Some participants are of the opinion that the placement of micro-evidence in SQF would make sense from the point of view of transparency, quality, trust, but at the same time it is necessary to establish clear relationships with other qualifications and ensure that the placement procedures are not too bureaucratic. Regarding the method of placement in SQF, the proposals also differ: from placement in existing pillars to the establishment of a fourth pillar.

We will summarize several findings in the Analysis, which we will prepare shortly.

  9. 5. 2023
DAN EVROPE 2023 
NAČELA TRAJNOSTI ZA EVROPO PRIHODNOSTI

   
         9  Dan EU 2023  9 5 2023 TP 3          9  Dan Europe

Ob dnevu Evrope 9. maja smo projekt MC.VET predstavili na Evropskem trgu v Zagrebu
Naša stojnica je bila pod okriljem gospodarskega atašeja RS v Zagrebu, z nami je bil tudi slovenski konzul. Uradno nas je obiskal soprog predsednice Republike Slovenije in predstavnica EU iz Slovenije. Stojnico je obiskal tudi predsednik Vlade Republike Hrvaške, g. Andrej Plenković.

V predstavitvah so sodelovale institucije EU na Hrvaškem v sodelovanju z ministrstvi in veleposlaništvi držav članic EU ter številnimi drugimi partnerji, ki so organizirali vrsto delavnic, panelov in kvizov. 

Dan Evrope je dan evropskega miru in enotnosti, ki ga tradicionalno praznujemo 9. maja, na obletnico Schumanove deklaracije. Takratni francoski zunanji minister Robert Schuman je v svojem govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo vrsto političnega sodelovanja za Evropo, ki bi onemogočila vojne med evropskimi narodi. Njegova ideja je bila ustvariti evropsko telo, ki bi skupaj upravljalo proizvodnjo premoga in jekla. Sporazum o ustanovitvi takega organa je bil podpisan manj kot leto kasneje. Schumanov predlog velja za začetek današnje Evropske unije. Države ustanoviteljice so bile Francija, Zahodna Nemčija, Italija, Nizozemska, Belgija in Luksemburg. Leta 1985 je Svet Evropske unije v Milanu sprejel sklep, s katerim je 9. maj uradno označen kot dan Evrope.

Več informacij pridobite tukaj

EUROPE DAY 2023
PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY FOR FUTURE EUROPE

On the occasion of Europe Day on May 9th, we presented the MC.VET project at the European Square in Zagreb.
Our stand was managed by the economic attaché of the Republic of Slovenia in Zagreb, and the Slovenian consul was also with us. We were officially visited by the spouse of the President of the Republic of Slovenia and the representative of the EU from Slovenia. The stand was also visited by the prime Minister of the Republic of Croatia, Mr. Andrej Plenković.

The EU institutions in Croatia took part in the presentations in cooperation with the ministries and embassies of the EU member states and many other partners who organized a series of workshops, panels and quizzes.

Europe Day is a day of European peace and unity that is traditionally celebrated on May 9th, the anniversary of the Schuman Declaration. In his speech in Paris in 1950, the then foreign minister of France, Robert Schuman proposed a new type of political cooperation for Europe, which would make wars between European nations impossible. His idea was to create a European body that would jointly manage coal and steel production. The agreement on the establishment of such a body was signed less than a year later. Schuman's proposal is considered the beginning of today's European Union. The founding countries were France, West Germany, Italy, the Netherlands, Belgium and Luxembourg. In 1985, the Council of the European Union in Milan adopted a decision which officially marks May 9 as Europe Day.  5. 5. 2023
PRVO GLASILO PROJEKTA 

Spoštovani, 

Pripravili smo prvo glasilo projekta, s katerim želimo predstaviti projekt in prvo skupno dejavnost vzajemnega učenja "Peer Learning Activity" (PLA) aktivnost. 
Vabimo vas k branju glasila Newsletter_1 - SlovenijaFIRST NEWSLETTER OF THE PROJECT

Dear,

we have prepared the first project newsletter, with which we want to present the project and the first joint Peer Learning Activity (PLA).
We invite you to read the Newsletter_1.

  6. 4. 2023
SPLETNO SREČANJE                                              4  Screen Shot 2023 04 05 at 13 12 51
 
5. aprila 2023 je potekalo prvo spletno srečanje projekta MC.VET preko platforme Zoom, ki smo se ga udeležili vsi projektni partnerji. 
Na sestanku smo razpravljali o uresničevanju delovnih nalog in dogovorili nadaljnje načrte za realizacijo tega projekta.


ONLINE MEETING

On 5th of April 2023, the first online meeting of the MC.VET project took place via the Zoom platform, which was attended by all project partners.
At the meeting, we discussed the implementation of work tasks and agreed on further plans for the realization of this project.

                                   
  28. 3. 2023
PRVO DELOVNO SREČANJE PROJEKTNIH PARTNERJEV 

Prvo skupno delovno srečanje projektnih partnerjev v okviru projekta MC.VET: Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja je potekalo v Zagrebu od 15. do 16. marca 2023

Na delovnem srečanju je sodelovalo preko 30 predstavnikov srednjih strokovnih šol, izobraževalnih zavodov iz partnerskih držav, ministrstev za izobraževanje, agencij in zavodov za kvalifikacije ter kakovost poklicnega izobraževanja. 

Srečanje je omogočilo razprave in analize za spoznavanje različnih navdihujočih praks in prepoznavanje zaznanih težav v procesu izvajanja v različnih nacionalnih izobraževalnih sistemih.

Prvo srečanje je pokazalo, da je v nekaterih državah ogrodje kvalifikacij že dobro razvito in se uporablja, v drugih pa je še v zgodnji fazi priprave.
V nekaterih izobraževalnih sistemih so izhodišče standardi kvalifikacij, v drugih pa poklicni standardi.
Tudi izvajalci formalnega poklicnega izobraževanja so različni – od srednjih strokovnih šol do akreditiranih institucij.


FIRST WORKING MEETING OF PROJECT PARTNERS

From 15th to 16th of March 2023, the first joint working meeting of project partners was held in Zagreb within the framework of the MC.VET project: Microcredits - new ways to increase the offer of vocational education.

More than 30 representatives of vocational secondary schools, educational institutions from partner countries, ministries of education, agencies and institutions for qualifications and the quality of vocational education participated in the working meeting.

The meeting enabled discussions and analyzes to learn about different inspiring practices and identify perceived problems in the implementation process in different national education systems.

The first meeting showed that in some countries the qualifications framework is already well developed and in use, while in others it is still at an early stage of preparation.
In some education systems, qualification standards are the starting point, while in others, occupational standards are the starting point.
Providers of formal vocational education are also different - from vocational secondary schools to accredited institutions.


                             3  delovno srečanje 15 in 16 3 2023


  13. 3. 2023
KICK-OFF MEETING IN PLA1

Spoštovani, 

v okviru projekta MC.VET – Mikrokrediti – nove poti za povečanje ponudbe poklicnega izobraževanja se bomo člani projektne skupine Šolskega centra Novo mesto udeležili prvega delovnega srečanja partnerjev projekta Kick-off meeting in PLA1 (Peer-learning-Aktivnost), ki bo potekalo od 15. do 16. marca 2023 v prostorih vodilnega partnerja Obrtničko učilište, Ilica 49, Zagreb.

Prilagamo program
Več o dogajanju na dogodku bomo sporočili kmalu. 


KICK-OFF MEETING AND PLA1

Dear,

at the project MC.VET – Microcredentials – A new Path for Capacity Building in VET the members of the School Center Novo mesto project group will participate in the first working meeting of the partners:  Kick-off meeting and PLA1 (Peer-learning-Activity), which will take place from March 15th to 16th, 2023 at the premises of the leading partner, Obrtničko učilište, Ilica 49, Zagreb.


We are attaching the program.
We will announce more about the event soon.


“Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.”