Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Več o programu 3D modeliranje CATIA


Kratek opis programa

Na vseh področjih industrije in inženirskega oblikovanja se za uspešen razvoj uporablja računalniška tehnologija. Le-ta omogoča boljši, hitrejši, učinkovitejši in cenejši razvoj. Ključna je tudi izdelava tehnične dokumentacije, ki mora zadostiti zahtevam standarda, vpeljanega v tehnološko-tehnični proces. 3D modeliranje pomaga pri ustvarjanju inovativnih izdelkov, vzpostavljanju kakovostnejših poslovnih procesov, hitrejšem uvajanju novih izdelkov na trg, zmanjšanju stroškov razvoja izdelkov ter posledično povečanju konkurenčnosti podjetja. 

V program usposabljanja za 3D modeliranje so vključene vsebine za modeliranje teles in površin, konstrukcijo sklopov, izdelavo risb in ostale tehnične dokumentacije na osnovi 3D modelov. Seznanimo se tudi s standardnimi prevajalniki (STEP, IGES, DXF) za komunikacijo z drugimi programi in moduli za avtomatizacijo procesov ter funkcijami za shranjevanje in ponovno uporabo znanja ter izkušenj v podjetju. 

Usposabljanje za 3D modeliranje vsebuje tudi napredno modeliranje, ki zagotavlja visoko kakovostno zasnovo mehanskih delov z uporabo sočasnega inženiringa. V programu so vključene tudi teme, ki udeležence usposabljanja naučijo naprednih možnosti oblikovanja izdelka, kar omogoča skrajšanje časa razvoja in boljšo kontrolo nad spremembami.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so tehniki in inženirji tehničnih strok, ki bodo pri svojem delu potrebovali prostorsko predstavitev svojega dela. Ciljna skupina so tudi zaposleni  v širokemu spektru industrije in inženirskega oblikovanja, ki potrebujejo možnosti prostorskega oblikovanja. V program se lahko vključijo tudi nezaposleni, ki bi radi pridobili kompetence 3D modeliranja in si s tem izboljšali zaposlitvene možnosti.

Program je namenjen tudi razvijalcem, oblikovalcem, in drugim, ki delajo na področju gradbeništva, strojništva, obdelave lesa in prostorskega načrtovanja in pri svojem delu načrtujejo in izdelujejo prostorske modele.

Udeleženci usposabljanja morajo imeti znanja uporabe računalnika (operacijski sistem in obvladovanje osnovnih del na računalniku). Udeleženci usposabljanja morajo imeti osnovna znanja risanja in konstruiranja s pomočjo računalnika CAD.

Za usposabljanje je dobrodošlo, da imajo udeleženci možnost dobre predstave, da imajo orientacijo in občutek za delo v prostoru.

Usposabljanje je namenjeno 3D modeliranju v strojništvu, lesarstvu, gradbeništvu in prostorskem načrtovanju.

Cilji programa
● znati uporabljati program za 3D modeliranje,
● naučiti se naprednega 3D konstruiranja, 
● spoznati hibridni način modeliranja, 
● naučiti se izdelave in modifikacije ter analize izdelka in enostavne kinematike,
● znati uporabljati orodja za izdelavo tehnične dokumentacije, 
● naučiti se modeliranja površin,
● zaznati izdelek v prostoru,
● naučiti se na osnovi 3D modela izdelati ortogonalne projekcije (naris, tloris, stranski ris),
● pridobiti znanje za zaznavanje konstrukcijskih napak, ki lahko nastanejo pri izdelavi 2D dokumentacije,
● pridobiti znanje za izdelavo vizualizacij (Render).

Obseg programa
50 ur – izvedba 2x tedensko po 5 šolskih ur v popoldanskem času

Kompetence, pridobljene s programom
● širši pregled nad sodobnimi računalniškimi orodji za razvoj novih izdelkov in načrtovanje proizvodnje,
● osvoji terminologijo na področju računalniškega modeliranja,
● usposobi se za izdelavo 3D modelov elementov in sestavov,
● usposobi se za izdelavo animacij sestavov,
● spozna in se usposobi za izvedbo obratnega inženirstva v praksi,
● spozna postopke in naprave za hitro izdelavo prototipov,
● spozna pomen virtualne predstavitve izdelkov in postopkov pri načrtovanju novih izdelkov, priprave proizvodnje, vzdrževanja in trženja,
● pridobi znanja potrebna za izdelavo predstavitve izdelkov in proizvodnih procesov v virtualnem okolju,
● pridobi znanja o računalniških simulacijah in se praktično usposobi za izvajanje enostavnejših simulacij,
● zna uporabiti orodja programa za 3D modeliranje za izdelavo načrtov, kreiranje osnovnih pogledov, presekov, delnih presekov in detajlov, kotiranje in vnašanje geometrijskih toleranc,
● pozna postopke naprednega 3D konstruiranja,
● zna uporabljati orodja za izdelavo tehnične dokumentacije, nauči se modeliranja površin.

Program se izvede, če je potrjenih vsaj 8 prijav udeležencev usposabljanja. V skupini je lahko največ 15 udeležencev.