Napovednik


17. junij 2019
Če ste zaposleni in zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujete dodatna usposabljanja ali (pre)kvalifikacije, potem vas vabimo na OSEBNO SVETOVANJE, v katerem boste lahko: analizirali svoje potrebe po razvoju kariere in izobraževanju, si zastavili ustrezne cilje in konkreten načrt njihove uresničitve, prepoznali in vrednotili svoja neformalno pridobljena znanja, spretnosti in

14. maj 2019
Vabimo vas, da se udeležite Parade učenja, ki bo potekala v sredo, 15. maja 2019, na terasi in prostorih RIC-a Novo mesto...

14. februar 2019
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo potekal od 10. do 19. maja 2019, bo tudi letos potekala Parada učenja. Letos bo Parada učenja potekala 15. maja 2019.Več podrobnosti o dogajanjih bo objavljenih naknadno.

6. september 2018
V okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja in regijskega Festivala zaTE pripravljamo strokovni posvet Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja, ki bo potekal v petek, 28. 9. 2018, v RIC-u Novo mesto.Udeležba na posvetu je brezplačna.Natančen urnik posveta bo objavljen v drugi polovici septembra.Vabljeni.

10. maj 2018
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) bo v sredo, 16. maja 2018, potekal celodnevni dogodek PARADA UČENJA...

23. marec 2018
Spoštovani! V okviru projekta DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA ZA ZAPOSLENE (DIS)...

9. februar 2018
Vezano na izvajanje projekta DIS - dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene...

Podatki o šoli


Šolski center Novo mesto
Medpodjetniški izobraževalni center

Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
  • telefon: (07) 39-32-210
  • telefaks: (07) 39-32-212
  • zbornica: (07) 39-32-215

Vodja

dr. Mitja Veber, 
#EM#6d687669652b70626a6c784b7f6e23617d3f617a#EM# (07) 39-32-210

Razvoj in organizacija programov MIC
mag. Marjana Šporar, univ.dipl. oec
#EM#6d607069656b67297b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM# (07) 39-32-209

Vodja delavnic in organizator PUD
Marjan Miklič, dipl.inž.
#EM#6d607069656b286a616266626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# (07) 39-32-12