SCHOOL INFORMATION


Vse dejavnosti v MIC so namenjene izvajanju kvalitetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se naj bi čim bolj povezovalo s gospodarstvom in obrtjo, ki potrebuje take kadre oziroma jih želi še dodatno praktično usposabljati.

Dejavnosti v MIC se izvajajo na sodoben in racionalni način. Poleg praktičnega izobraževanje se MIC ukvarja tudi z razvojem novih tehnologij, izvajanjem inovativne dejavnosti in tako skrbi za gospodarski in tehnološki napredek regije. V dejavnostih MIC-a pa imamo tudi vzpodbujanje za poklicno in strokovno izobraževanje ter različne dodatne storitve s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja.

MIC izvaja svoje dejavnosti po predpisanih programih, ki jih opredeljujejo javno veljavni poklicni programi, za dodatne dejavnosti pa smo programe pripravili sami. MIC pa lahko pripravi tudi program praktičnega izobraževanja ali katere druge dejavnosti po željah naročnika.

CONTACTS


Šolski center Novo mesto
Medpodjetniški izobraževalni center

Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
  • telefon: (07) 39-32-210
  • zbornica: (07) 39-32-215

Vodja

Tomaž Pintarič, univ.dipl.inž.,
#EM#546e6f627e2b566e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# (07) 39-32-210

Razvoj in organizacija programov MIC
mag. Marjana Šporar, univ.dipl. oec
#EM#4d607069656b67295b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM# (07) 39-32-209

Vodja delavnic in organizator PUD
Marjan Miklič, dipl.inž.
#EM#4d607069656b284a616266626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# (07) 39-32-12