Napovednik


14. februar 2019
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki bo potekal od 10. do 19. maja 2019, bo tudi letos potekala Parada učenja. Letos bo Parada učenja potekala 15. maja 2019.Več podrobnosti o dogajanjih bo objavljenih naknadno.

6. september 2018
V okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja in regijskega Festivala zaTE pripravljamo strokovni posvet Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja, ki bo potekal v petek, 28. 9. 2018, v RIC-u Novo mesto.Udeležba na posvetu je brezplačna.Natančen urnik posveta bo objavljen v drugi polovici septembra.Vabljeni.

10. maj 2018
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) bo v sredo, 16. maja 2018, potekal celodnevni dogodek PARADA UČENJA...

23. marec 2018
Spoštovani! V okviru projekta DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA ZA ZAPOSLENE (DIS)...

9. februar 2018
Vezano na izvajanje projekta DIS - dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene...

25. september 2017
Spoštovani. V naši regiji bo od 27. do 29. septembra 2017  potekal največji karierno zaposlitveni dogodek: 6. Regijski festival zaTE. Namen festivala je predvsem dvig ključnih kompetenc brezposelnih, pridobivanje veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti Še posebej vas vabimo, da si v petek, 29. 9., od 16. do 18. ure,

7. julij 2017
 Obveščamo vas, da bomo s svetovanjem zaposlenim nadaljevali po letnih dopustih; t.j. od 16. avgusta 2017 dalje. Vabljeni. Projekt financira MIZŠ in Evropski strukturni sklad.

Podatki o šoli


Šolski center Novo mesto
Medpodjetniški izobraževalni center

Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
  • telefon: (07) 39-32-210
  • telefaks: (07) 39-32-212
  • zbornica: (07) 39-32-215

Vodja

Tomaž Pintarič, univ.dipl.inž.,
#EM#546e6f627e2b566e667d6b79656e4e7c733c7c7e3a667f#EM# (07) 39-32-210

Razvoj in organizacija programov MIC
mag. Marjana Šporar, univ.dipl. oec
#EM#4d607069656b67295b7965796d7f4e7c733c7c7e3a667f#EM# (07) 39-32-209

Vodja delavnic in organizator PUD
Marjan Miklič, dipl.inž.
#EM#4d607069656b284a616266626f4d7d6c3d7f7f3d677c#EM# (07) 39-32-12