Drugačen pogled na svet - Access Consciousness® Bars & Body process facilitator

...

V sredo, 13. 2. 2019, sta se nam predstavili  Aleša Kovač in Sanja Selmani, Access Consciousness® Bars & Body process facilitator.
Predstavili sta svoje delo na delavnicah o drugačnem pogledu na svet, in sicer kako lahko spreminjamo stvari, za katere verjamemo, da jih ne moremo, ter dosežemo cilje, ki si jih zastavimo.  Njune delavnice, na katerih ljudi naučita veščin, kot npr.  naučita videti, kaj je pravzaprav mogoče in začnemo prepoznavati, da je naša izbira vse, kar je treba, da to ustvarimo, so zanimive. Poudarjata, da ni potrebno, da je naše življenje v omejitvah.

Teja Okrajšek in Maja Rantah, študentki 2. letnik, program Kozmetika in mag. Zvonka Krištof

IMG 1269

IMG 1268

IMG 1267

IMG 1265