Nataša Hočevar, I Feel Slovenia

...

Študenti višje šole Novega mesta, programa informatike, smo v sklopu vaj pri predmetu Poslovno komuniciranje in vodenje, organizirali okroglo mizo z osebo, za katero smo menili, da je uspešna. Okrogla miza je v praksi izgledala tako, da smo gosta povabili na šolo in mu postavili nekaj vprašanj v vezi s poslovno kariero.
Gostja je zaposlena na slovenski turistični organizaciji pod znamko I FEEL SLOVENIA. Pohvali se lahko s številnimi poslovnimi potovanji in uspešno prepoznavnostjo slovenskih znamenitosti.
Najprej sva gostjo povprašala nekaj stvari o samem podjetju, viziji, bodočih projektih in konkurenci, zanimiva je bila primerjava hrvaškega in slovenskega trga, povedala je, kako skušajo privabiti “bogatejše” turiste, ki jih navdušujejo zelene počitnice. Vizija: Slovenija naj bi postala trajnostna butična destinacija.
Proti koncu sva gostjo vprašala, kako uskladi kariero z družino in kako se sooča s stresom. Glede družine je povedala, da bi brez njihove podpore težko dosegla svoje cilje. Stres pa je stvar, ki je neprestano prisotna in ga ne jemlje kot nekaj negativnega. Omenila je misel Darwina: Ni pomembno, kdo je najmočnejši, bolj je pomembna sposobnost prilagajanja.
Gostja meni, da bi morali biti mladi ambiciozni, čim prej in čim več potovati ter postati samostojni.  
Ideja okrogle mize na višji šoli se nama zdi pozitivna, še posebej je bilo zanimivo videti, kako so se ostali študenti organizirali za izvedbo ter katero uspešno osebo so izbrali.

Študenta: Julijan Gorenc, Gašper Bregar

Nataša Hočevar