Mitja Špec, Caroliner Zajec d.o.o.,

...

Na začetku se je gost predstavil, povedal nekaj besed o podjetju: koliko je zaposlenih, kako podjetje deluje in seveda, s čim se ukvarja. Beseda je tekla tudi o njegovem delu v podjetju, zaupal pa nam je tudi nekaj o zasebnem življenju.
Vprašanja so bila zastavljena tako, da je gost lahko obsežno predstavil podjetje in svoje delo, vendar so bili odgovori ravno prav dolgi, da je bila vsebina še vedno zanimiva za poslušalce. Zanimiv pa je bil tudi zaradi svoje telesne govorice, saj je uporabljal veliko gestike, s katero je lažje in bolj nazorno predstavil primere, o katerih je govoril. Pri delu ga najbolj motivirajo dobri odnosi v podjetju in dobra organizacija dela. Konkurenčno prednost predstavlja kvalitetno delo, opravljeno v roku.
Na koncu je g. Špec dobil kar nekaj vprašanj s strani študentov in tudi predavateljice, največ v vezi z električnimi avtomobili Tesla, saj na slovenskem trgu še niso tako razviti in poznani.
Za zaključek pa je poudaril, da je pri zaposlitvi najbolj pomemben odnos z delodajalcem in sodelavci, ker si lahko le z dobrimi odnosi v podjetju maksimalno motiviran in delaš po svojih najboljših močeh.
Popotnica za študente: dobra komunikacija v kolektivu in s strankami, empatija – sposobnost vživeti se v kožo stranke, vztrajnost, ciljna usmerjenost.

Študentki: Neža Šeruga, Petra Kolenc

Mitja Špec