Predstavitev dela tržne inšpekcije

...

28. 2. 2019 nas je obiskala glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić, univ. dipl.  pravnica.
Predstavila nam je delovanje in vlogo tržnih inšpektorjev. Predstavila je avtorske pravice in kako ravnati v primeru kraje. Za boljše razumevanje  smo dobili brošure v obliki stripa. Predstavila je tudi varnost proizvodov oz. kako lahko preverjajo izdelke: administrativno s pomočjo dokumentacije ali vzorčenja. Spoznali  smo tudi različna oblike zavajanja prodajalcev, ko  kupcu ponujajo ugodnosti, še zlasti v času akcij. Tržni inšpektorji nadzorujejo tudi agresivno poslovno prakso.  
Ugotovili smo, da tržni inšpektor ne pomeni nekaj slabega,  ampak je njihovo delo predvsem v korist potrošnika.

Teja Okrajšek in Maja Rantah, študentki 2. letnik, program Kozmetika in mag. Zvonka Krištof

IMG 1203

IMG 1200

IMG 1196

IMG 1192