Študenti Višje strokovne šole na mednarodni znanstveni konferenci FINI

...

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je v ponedeljek, 8. aprila, na Otočcu pri Novem mestu, organizirala že 4. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa: Priložnosti, potenciali in izzivi.
Namen konference je aktivirati novo znanje s področja industrijskega inženiringa in drugih interdisciplinarnih znaj, poudariti sodelovanje med gospodarstvom, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, preveriti potrebe po kadrih in njihovih kompetencah ter predstaviti primere dobrih praks.
Vsebina posameznih prispevkov je bila zelo raznolika in je obravnavala sodobne metode in posamezne inovativne rešitve problemov na področju industrijskega inženiringa. Na konferenci so se prvič predstavili tudi perspektivni mladi raziskovalci. Predstavljen je bil tudi zanimiv skupni projekt Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, Kulturno umetniškega društva Nasha produkcija in Zavoda za gradbeništvo v Ljubljani o komplementarni uporabi dinamike konstrukcij pri razvoju kitarske glasbe. Na koncu smo se seznanili z raziskavami posodobitev v javni upravi, razvoja družbe znanja, vedenja potrošnikov v dobi interneta in socialnih omrežij, trajnostnega razvoja logističnih procesov in pomena strojne opreme v teh procesih.
Konference so se udeležili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost. Gostili smo tudi nominiranko za inženirko leta 2019 dr. Natašo Grlj iz Hella Saturnus Slovenija, ki je z nami delila svojo zgodbo uspeha.

Konference so se udeležili tudi študenti 1. letnika programov Elektronika in Informatika.

registracija2

Udeleženci2

Udeleženci5

Udeleženci17