Barometer kakovosti

..

Barometer kakovosti 2018


Spoštovani študenti Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto.

Prejeli smo rezultate spletne ankete Barometer kakovosti 2018, s katero smo želeli preveriti zadovoljstvo študentov z izobraževanjem in delom naše šole.
Anketo je rešilo 319 rednih kot izrednih študentov (43 % vseh), za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Rezultati ankete so zelo spodbudni, saj v večji meri odražajo vaše zadovoljstvo z našim trudom in prizadevanjem za čim bolj kvalitetno delo, bodisi v predavalnici ali Referatu za študentske zadeve.
Zavedamo se, da je vedno mogoče storiti še več, zato bomo zelo veseli, če svoje predloge in pobude (kot tudi nevšečnosti) redno naslavljate na Komisijo za spremljanje in ugotavljanje kakovosti Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto (#EM#6b60696c726a7573267f79784c7e6d227e7c3c607d#EM#) oziroma jih osebno ali prek predstavnikov študentov v komisiji, naslovite na ravnatelja Višje strokovne šole (#EM#6d6076666e2b60687a636b654c7e6d227e7c3c607d#EM#).

V priponki si lahko ogledate podrobnejše rezultate ankete kot tudi primerjavo z rezultati ankete preteklih dveh let. TV_2018_05_barometer.pptx