Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Kakovost

Sestavo in pristojnosti komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti opredeljuje 15. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI):

(1) Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija sestavljajo predsednik in šest članov, in sicer: pet predavateljev šole, tako, da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, ter dva študenta.

(2) Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:
  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
  • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
  • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
  • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.
(3) Predavateljski zbor Višje strokovne šole je dne 23. 9. 2020 imenoval Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v sestavi:

Predstavnika študentov v Komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sta:


Pobude in predloge lahko redno posredujete na elektronski naslov:  #EM#6b60696c726a7573267f79784c7e6d227e7c3c607d#EM#

Poslovnik kakovosti: Poslovnik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.pdf

Samoevalvacijska poročila Višje strokovne šole Šolskega centra Novo mesto:
E-knjiga pohval in pritožb Komisije za kakovost