Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Pogoji za napredovanje

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Ponavljanje

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje študija

Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 72 KT
  • Komunikacija (20 KT)
  • Naravoslovne osnove (11 KT)
  • Okoljski oskrbovalni sistemi (29 KT)
  • Zakonodaja in ekonomika (12 KT)

Naslednje izbirne module  v obsegu 38 KT:

  • Urejanje prostora in javne službe (18 KT)
  • Komunalna infrastruktura (20 KT)
  • Industrijsko onesnaževanje (18 KT)
  • Varstvo okolja v proizvodnji (20 KT)

Prosto izbirni predmet 5 KT

Diplomsko delo 5 KT