Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Varstvo okolja in komunala

naziv strokovne izobrazbe:

inženir varstva okolja in komunale / inženirka varstva okolja in komunale

______________________________________________________________________________________

Varstvo okolja je široko strokovno področje, ki se zelo hitro razvija. Zato je višješolski študijski proces privlačen in dinamičen. Poleg klasičnih predavanj ga dopolnjujejo vaje, laboratorijske vaje v novem lastnem laboratoriju, terenske vaje in strokovne ekskurzije.
Študijski program je ciljno usmerjen na obvladovanje objektov, naprav in sistemov za zagotavljanje temeljnih materialnih pogojev bivanja in dela ter objektov, naprav in sistemov za varovanje okolja.

Laboratorijske vaje so namenjene meritvam in ugotavljanjem lastnosti ali stanja (fizikalne, kemične, biološke) sestavin okolja (vode, zrak, tla). Izvajajo se v novo opremljenem lastnem laboratoriju in na terenu. Vključujejo tudi demonstracije in meritve na različnih modelih.

Terenske vaje so dopolnilo ali nadomestilo laboratorijskim vajam, ko teh ni mogoče ali jih ni smiselno izvajati v laboratoriju oziroma v realnem okolju.  Na terenskih vajah delamo na primer odvzem vzorcev, meritve v realnem okolju, ugotavljanje uspešnosti sanacijskih ukrepov, ocenjevanje infrastrukturnih in prostorskih ureditev, ogled naprav in objektov kot so vodarne, čistilne naprave, odlagališča, ogled gradbišč in podobno.

Strokovne ekskurzije so namenjene dopolnitvi in nadgradnji pridobljenih znanj s predavanj in vaj. Za študente so tudi priložnost za medgeneracijsko spoznavanje in druženje, izmenjavo mnenj in najrazličnejših informacij.

V splošnem delu študijski program ponuja osnovne naravoslovne, ekonomske, zakonodajne vsebine in komuniciranje. V obveznem strokovnem delu programa je poudarek na pitni vodi, odpadnih vodah in odpadkih.

Obvezni del programa tvorijo moduli Komunikacija, Naravoslovne osnove, Okoljski oskrbovalni sistemi, Zakonodaja in ekonomika.

V drugem letniku je študentom dana možnost izbire:
  • enega od dveh predmetov v obveznem modulu,
  • dveh modulov z danimi vsebinami na katera se navezujeta še dva izbirna modula. S tem je podana možnost prilagajanja potrebam okolja in željam študentov. Izbirnih vsebin v programu je 45%.

IMG 4094

VOK Krozno gospodarstvo 2018 7

Terenske vaje Shema kroga meritev

Terenske vaje 1VOK 2017 18 4

elan

DSC 0005

DSC 0147