Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Študijski program

Študijski program Informatika ima različne izobraževalne module, kar omogoča razvojne možnosti tako v gospodarskem kakor tudi v javnem sektorju. Diplomanti študijskega programa Informatika po uspešno zaključenem študiju pridobijo višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka informatike.
Študentom ponuja temeljna in praktična znanja, ki so potrebna za delo v stroki, v skladu z najsodobnejšimi merili in standardi, ki za tovrstno izobraževanje veljajo v svetu.
Usposabljanje temelji predvsem na obvladovanju inovativnih tehnologij, načrtovanju in projektiranju informacijskih sistemov, izvajanju skrbništva programske in strojne opreme, uporabi različnih programskih orodij, varovanju informacij in računalniških sistemov, oblikovanju spletnih strani ter programiranju. Študij jim poleg zvišanja izobrazbe omogoča tudi osebno in poklicno napredovanje saj sedanja informacijska družba zelo potrebuje inženirje s praktično uporabnimi znanji s tega področja.

informatics home
Vir: https://www.umassmed.edu/informatics/

OBLIKE IN TRAJANJE ŠTUDIJA

Redni študij

Redni študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Izvaja se ob delavnikih. Študijsko leto obsega 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov izobraževanja v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Izredni študij

Izredni študij je organizacijsko in izvedbeno prilagojen zaposlenim študentom, traja dve leti in pol in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Študijski proces se izvaja dvakrat do trikrat na teden v popoldanskem času po sistemu zaporedne izvedbe predmetov oziroma največ dva predmeta vzporedno.

RAZLOGI ZA VPIS K NAM

Študij je praktično naravnan

40 % študijskega programa poteka v obliki praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij je moderno zasnovan

Vsebina študijskega programa in kompetence diplomantov izhajajo iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične

Študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Inženirji informatike spadajo med deficitarne poklice.

Kakovosten in strokoven pedagoški kader

Pri izvedbi predavanj in vaj sodelujejo predavatelji, ki so zaposleni v gospodarstvu in imajo bogate izkušnje v stroki.

Prostorski pogoji študija so vrhunski

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih laboratorijih.

Študij je podprt z informacijsko tehnologijo

Šola ima vzpostavljene e-učilnice, v katerih so študentom na razpolago vsa navodila, literatura in druga gradiva, ki jih potrebujejo pri študiju.

Možnost mednarodne izmenjave

V programih mednarodne izmenjave šola spodbuja mobilnost študentov in jim omogoča sodelovanje v mednarodnih projektih ter opravljanje prakse v tujini.

Možnost bivanja v študentskem domu

Študentje lahko stanujejo v študentskem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

Pestre strokovne obštudijske dejavnosti

CISCO akedemija, tekmovanje Netriders, sodelovanje na tekmovanju Sloskills (omrežna in sistemska administracija)

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI

Zaposlitvene možnosti diplomantov so odlične, saj so zaposljivi praktično v vseh industrijskih dejavnostih, tipično pa na področjih:
 • vodenja projektov,
 • načrtovanja in projektiranja varnih računalniških omrežij,
 • upravljanja strežnikov,
 • načrtovanja, izdelovanja in upravljanja zbirk podatkov,
 • načrtovanja, razvijanja in uvajanja celovitih programskih rešitev,
 • izdelovanja statičnih in dinamičnih spletnih strani)
 • uvajanja novosti s področja informacijsko komunikacijske tehnologije v poslovne sisteme,
 • izvajanja usposabljanja uporabnikov s področja informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • svetovanje in tehnična podpora uporabnikom pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • vzdrževanja in servisiranja informacijsko komunikacijske tehnologije.
Da podjetja ostanejo konkurenčna, morajo izkoristiti prednosti, ki jih ponujajo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, kar omogoča zaposlitvene možnosti inženirjev informatikov v vseh tržnih gospodarskih in negospodarskih panogah.

POGOJI ZA VPIS

V prvi letnik se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpit oz. diplomo pred letom 2002),
 • kdor je opravil mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit ter tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.