Piškotke uporabljamo, da lahko bolje zagotavljamo naše storitve ter vam nudimo najboljšo možno uporabniško izkušnjo. Več o tem

Cilji in kompetence

Temeljni cilji in kompetence študijskega programa INFORMATIKA

Temeljni cilji:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike,
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične kompetence.

Generične kompetence:

 • uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem okolju,
 • sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v  procesih organizacije,
 • sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih,
 • vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
 • razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij.

Poklicno-specifične kompetence:

 • svetovanje in tehnična podpora uporabnikom pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • nameščanje, vzdrževanje in servisiranje informacijsko komunikacijske opreme,
 • načrtovanje in izgradnja omrežij,
 • nameščanje in administriranje strežnikov,
 • načrtovanje, izdelava in administriranje zbirk podatkov,
 • načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovite programske rešitve,
 • izdelava pasivnih in aktivnih spletišč,
 • uvajanje novosti s področja informacijsko komunikacijske tehnologije v poslovne sisteme,
 • dokumentiranje informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • izobraževanje uporabnikov s področja IKT.